خدمت ویژه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی به مناسبت هفته پژوهش

ربات کشاورز: بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در امتداد پشتیبانی از آموزش های حوزه میکروبیولوژی و خدمات دهی به اساتید و پژوهشگران کشور، خدمت ویژه ای را به مناسبت هفته پژوهش در قالب ˮطرح پشتیبانی از آموزش میکروبیولوژی ˮ ارائه می کند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر مهدی مشتاقی نیکو، مدیر بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران (وابسته به جهاد دانشگاهی) درباب این طرح اظهار داشت: هدف از ارائه این خدمات و نمونه های زیستی پشتیبانی از پژوهشگران حوزه میکروبیولوژی برای توسعه علمی کشور است که این بانک تلاش می کند با شناسایی انواع میکروارگانیسم ها و افزایش نمونه ها در کلکسیون ها، به آن برسد. در امتداد هدف ذکر شده این بانک ۱۰ سویه از باکتری ها و مخمرهای پرمصرف و عمومی را برای استفاده در آزمایشگاه های آموزشی میکروبیولوژی طبق شرایط زیر و بصورت رایگان و سایر سویه های میکروبی را با ۵۰ درصد تخفیف در هفته پژوهش ارائه می کند.

دکتر مشتاقی نیکو، گروههای زیست شناسی میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی میکروبی، دارویی وکشاورزی، آزمایشگاه میکروبیولوژی صنایع غذایی و دامی در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی وزارت علوم و بهداشت را بعنوان گروههای هدف اعلام نمود و اضافه کرد: متقاضیان برمبنای شرایط ذیل تا تاریخ ۳ آذرماه ۱۴۰۰ می توانند نسبت به دریافت سویه های رایگان اقدام نمایند:

۱-نامه درخواست سوش های مذکور از جانب دانشکده های واجد گروههای فوق الذکر با ذکر کامل نام مدیرگروه و خطاب به مدیر بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با قید جمله برای شرکت در طرح پشتیبانی از آموزش میکروبیولوژی و بمنظور استفاده در آزمایشگاه……. تنظیم می شود. حتما توجه گردد نام سویه ها همراه با شماره IBRC آنها در نامه قید شود؛

۲-سویه ها فقط جهت اهداف آموزشی در اختیار واحدها قرار خواهد گرفت و تبادل آنها با سایر واحدهای دانشگاهی که مصداق شخص ثالث در نظر گرفته می شوند جایز نیست؛
۳-نحوه تامین سویه ها بصورت سوآب های داکرون خواهد بود و بوسیله پست طی هفته پژوهش و بعد از آن برای همکاران ارسال خواهد شد. تامین هزینه های پستی بر عهده واحدها می باشد؛
۴-هر واحد می تواند تا سقف ۵ سویه از ده سویه معرفی شده را درخواست نماید.

استفاده از ۵۰ درصد تخفیف ویژه هفته پژوهش

مدیر بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران اشاره کرد: این بانک به مناسبت هفته پژوهش برای محققانی که از سویه های مرکز استفاده نمایند، ۵۰ درصد تخفیف قائل می شود. این تخفیف فقط شامل درخواست هایی است که در هفته پژوهش برای بانک ارسال می شود. پس پژوهشگران و اساتید می توانند با مراجعه به سایت www.ibrc.ir، در قسمت محصولات> نمونه های زیستی> میکروارگانیسم ها، نسبت به انتخاب سویه مورد نظر از کاتالوگ های تفکیک شده میکروارگانیسم ها نسبت به سفارش اقدام نمایند.

طرح اهدا نمونه میکروبی

دکتر مشتاقی نیکو درباب طرح اهدای نمونه های میکروبی اظهار داشت: بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران (وابسته به جهاد دانشگاهی) جهت پشتیبانی از پژوهشگران و گردآوری سویه های باارزش میکروبی و کمک به حفظ ذخایر باارزش با نگهداری طولانی مدت، از طرح دیگری دراین زمینه بعنوان طرح اهدای نمونه های میکروبی به زودی رونمایی خواهدنمود و امید است با حمایت جامعه علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی کشور بتوانیم کلکسیون بهادار ای از میکروارگانیسم ها را بعنوان پشتوانه ضروری برای کارهای علمی و تحقیقاتی حال و آینده فراهم آوریم.

براساس اعلام روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران (وابسته به جهاد دانشگاهی)، اساتید و پژوهشگران می توانند بوسیله آدرس پست الکترونیکی: microbank.services@gmail.com و شماره ۰۹۹۰۹۶۶۲۶۴۶ بوسیله واتساپ نسبت به درخواست ۱۰ سویه طرح پشتیبانی از آموزش میکروبیولوژی به اسامی ذیل اقدام نمایند:
۱: IBRC-M 10698 ( Escherichia coli)
۲: IBRC-M 10917 (Staphylococcus aureus subsp. aureus)
۳: IBRC-M 10682 (Streptococcus mutans )
۴: IBRC-M 10705 (Serratia marcescens subsp. marcescens)
۵: IBRC-M 10674 (Proteus mirabilis )
۶: IBRC-M 10828 (Pseudomonas aeroginosa )
۷: IBRC-M 10997 ( Bacillus subtilis subsp. subtilis)
۸: IBRC-M 11130 (Enterococcus faecalis )
۹: IBRC-M 30486 (Saccharomyces cerevisiae)
۱۰: IBRC-M 30087 ( Candida albicans )

منبع: