از سوی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری؛ تعیین اولویت های تولید دارو با اتکا به توان داخلی

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، اولویت های تولید دارو و تجهیزات پزشکی با تاکید بر توان پژوهشگران کشور را تعیین کرد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، یکی از اولویت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تامین نیازهای دارویی و درمانی در کشور با بهره گیری از توان تخصصی داخلی است. این کار بعد از نیازسنجی و تعیین اولویت ها انجام می شود.
در همین راستا نیز ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بعد از انجام تحقیقات و با تاکید بر نیازهای کشور بسته ای ۱۰ ساله به ارزش بیش از ۴ هزار میلیارد تومان برای تامین نیازهای کشور به داروهای زیستی، شیمیایی و حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی ارائه کرده است.
این کار با هدف تامین بازار داخلی با اتکا به توانمندی تخصصی و دانشی جوانان و فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری اجرائی می شود تا کشور از بازار واردات بی نیاز و خودکفا شود. ضرورت این کار در ایام بحرانی چون شیوع بیماری کرونا و اعمال تحریم ها بیشتر خودرا نشان میدهد.
البته این پروژه یکی از طرح های معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری برای ارتقای حوزه دارو، درمان و تجهیزات پزشکی است. از دیگر اقدامات می توان به «انعقاد قراردادهای حمایتی از ۵ طرح در عرصه تولید کیت و تجهیزات، تولید فرآورده بیولوژیک راهبردی و تاسیس شتاب دهنده حوزه کیت های تشخیصی انسانی» و «تولید داروی پیشرفته پرکینرا برای درمان روماتیسم کودکان بعنوان دومین تولیدکننده این دارو در جهان» اشاره نمود.
یکی از اقلام راهبردی و حیاتی در کشور، دارو و تجهیزات درمانی است. نبود یا کمبود آنها می تواند کشور را با بحران ها و چالش های جدی مواجه کند. تامین آنها از بازار جهانی نیز با اما و اگرهای زیادی هم راه است و می تواند رد مواقع نیاز و بحران دست مدیران کشور را خالی بگذارد. بنا بر این بهترین و مطمئن ترین راه برای پاسخ دادن به این نیازها، اتکا به دارایی های فکری و انسانی کشور است.
بر همین اساس، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری دیگر بازیگران دولتی و تخصصی، در تکاپو است تا در این راه، یاری گر نظام بهداشت و درمان کشور باشد.