چشم بیونیک بینایی را احیا می کند

یک دستگاه آزمایشی برای احیای بینایی ابداع شده است که بنظر می رسد استفاده از آن ایمن باشد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از نیواطلس، البته این دستگاه هنوز روی انسان ها آزمایش نشده اما احتمالاً نوعی بینایی اولیه را برای کاربر خود فراهم می آورد. دستگاه مذکور یک پروتز به «چشم بیونیک فونیکس ۹۹»(Phoenix99 Bionic Eye) است و پژوهشگران دانشگاه سیدنی و نیوساوث ولز آنرا ابداع نموده اند. چشم بیونیک مذکور برای بیمارانی توسعه یافته که در نتیجه مبتلاشدن به بیماری هایی مانند «ورم رنگیزه ای شبکیه» (رتینیت پیگمنتوزا) نابینا شده اند. در این بیماری شبکیه لطمه دیده اما عصب بینایی دست نخوره باقی می ماند. سیستم مذکور شامل یک دوربین ویدئویی کوچک است که روی عینکی سوار می شود که از صحنه های روبروی کاربر عکس می گیرد. این تصاویر به سیگنال های بی سیمی تبدیل می شود که از دوربین به ماژول ارتباطی ایمپلنت شده زیر پوست گوش کاربر انتقال می یابند. ماژول سیگنال های ویدئویی را به شکل پالس های الکتریکی رمزگذاری می کند که به ماژول تحریکی منتقل می شوند که در شبکیه چشمان بیمار ایمپلنت شده اند. این دستگاه می تواند اعصاب معیوب شبکیه را دور بزند و بطور مستقیم سلول های گانگلیون سالم شبکیه را تحریک کند. این سلول ها وظیفه جمع آوری داده از سلول های دیگر شبکیه و انتقال آن به اعصاب بینایی مغز را بر عهده دارند. ساموئل اگنبرگر محقق دانشگاه دانشگاه سیدنی در این زمینه می گوید: ما درباب کیفیت بینایی احیا شده، متوجه شدیم این توانایی بسیار متفاوت از بینایی عادیست. طرح های اولیه مشابه از شبیه سازی الکتریکی شبکیه در سراسر جهان روی انسان ها آزمایش شده و نتایج متفاوتی در بر داشته اند. اما باید اشاره نماییم این پروتز اطلاعاتی ساده درباره محیط فرد مانند ردیابی موانع فراهم می آورد تا آنها بتوانند مسیر یابی کنند، جهت را دریابند یا حتی حروف بزرگ را بخوانند. در یک آزمایش سه ماهه پروتز در گوسفندها ایمپلنت شد و بدن آنها به خوبی چشم مصنوعی را تحمل کرد. پژوهشگران حالا مشغول ارائه درخواست برای آزمایش بالینی پروتز مذکور شده اند.