در احکام جداگانه ای توسط دکتر طیبی؛ سرپرستان دو معاونت جهاد دانشگاهی تعیین شدند

رئیس جهاد دانشگاهی در احکامی جداگانه معاون پشتیبانی و مدیریت منابع و سرپرستان ˮمعاونت هماهنگی و امور مجلسˮ و ˮمعاونت فرهنگیˮ این نهاد را منصوب نمود.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی در احکام جداگانه “دکتر مهدی باصولی” را برای مدت دو سال به عنوان معاون پشتیبانی و مدیریت منابع، “دکتر عیسی علیزاده” را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس و “دکتر جمال رحیمیان” را به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی این نهاد منصوب نمود.

در قسمتی از حکم معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی آمده است: «انتظار دارد تمامی مساعی خویش را بمنظور توسعه و ارتقای بیش از پیش کارهای پشتیبانی جهاددانشگاهی و همین طور هدایت، برنامه ریزی و نظارت بر کلیه کارهای مالی و اداری جهاددانشگاهی به کار ببندید.»

دکتر باصولی قبل از این بعنوان معاون معاونت هماهنگی و امور مجلس و همین طور سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع مشغول فعالیت بود.

در قسمتی از حکم دکتر طیبی برای سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس این نهاد نیز آمده است: «امید است انتظار دارد تمام مساعی خویش را در جهت هماهنگی، توسعه و نظارت بر امور واحدها، پژوهشکده ها، مراکز و سازمان های جهاد دانشگاهی به کار ببندید.»

دکتر جمال رحیمیان نیز قبل از این بعنوان معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران مشغول به کار بود.

رییس جهاد دانشگاهی در نامه هایی جداگانه از کوشش های دکتر مهدی باصولی در مدت زمان فعالیت بعنوان سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس و دکتر عیسی علیزاده بعنوان معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی تقدیر و تشکر کرد.