رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری مطرح کرد؛ توسعه بازار بین المللی با کارگزاران برای صادرات محصولات فناورانه

به گزارش ربات کشاورز رییس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی به توسعه بازار بین المللی با کمک کارگزاران صادراتی اصرار کرد و اظهار داشت: کارگزاران صادراتی بقای شرکتها در بازار صادراتی را تضمین می نماید.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، مهدی قلعه نوی در نشست دانش آموختگان سوری دانشگاه های ایران با اشاره به فعالیت کارگزاران صادراتی ایرانی در دیگر کشورها، اظهار داشت: این کارگزاران صادراتی بقای شرکتها در بازار صادراتی را تضمین می کنند. آنها واسطه های صادراتی هستند که یاریگر فعالان این عرصه در بازار بین المللی هستند.
رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری اضافه کرد: هم اکنون ۶ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان در ایران فعالیت می نمایند. این شرکتها در زمینه دانشی بسیار فعال و خوب هستند اما در حوزه تجاری سازی محصولات و خدمات نیاز به حمایت و مشاوره های جدی دارند.
به گفته قلعه نوی، شبکه فعالان بخش خصوصی تسهیل کننده روابط علمی و فناورانه میان ایران و دیگر کشورها هستند برای اینکه این شبکه ها میتوانند تقویت کننده روابط میان کشورها باشند.

منبع: