معاون پژوهشی وزارت علوم: جهاددانشگاهی واسط بین دانشگاه ها و صنعت در تجاری سازی فناوری است

به گزارش ربات کشاورز معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: مجموعه جهاددانشگاهی واحد واسط بین دانشگاه ها و صنعت در تجاری سازی فناوری ها و یافته های علمی است.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از جهاددانشگاهی، دکتر پیمان صالحی در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی ۱۴۰۰ اظهار نمود: سال هاست که با عنایت به مسئولیت هایی که داشتم، ارتباط نزدیکی با جهاددانشگاهی دارم. خصوصیت کار جهاددانشگاهی و مأموریتی که دارد این است که بتواند بعنوان یک واحد واسط بین دانشگاه ها و صنعت در تجاری سازی فناوری ها و یافته های علمی فعالیت کند.
معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: خوشبختانه نگاه جهاددانشگاهی طی سالهای اخیر عملیاتی تر شده است. احساس من این است که مأموریت جهاددانشگاهی باید این باشد که هرچه می تواند وابستگی خویش را به بودجه های دولتی کاهش داده و بتواند بودجه موردنیاز خویش را از راه فناوری هایی که تولید می کند، تأمین کند.
صالحی خاطرنشان کرد: جهاددانشگاهی در موقعیت کنونی کشور می تواند از راه همکاری و هم افزایی با بهره برداران ویژه ای که خریداران این فناوری ها هستند و با اهرمی سازی بودجه ها و فناوری خود، منابع مالی بهره برداران را جذب کرده و این مدل را به دیگر حوزه ها همچون کشاورزی، امنیت غذایی و… تعمیم دهد.
معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: دستاوردهای جهاددانشگاهی بسیار خوشحال کننده و شایان تقدیر است.

منبع: