اختصاص ۳۰۰ میلیون دلار به ۲۷۰۰ طرح فناورانه طی یک سال گذشته

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی از اختصاص ۳۰۰ میلیون دلار به ۲۷۰۰ طرح فناورانه طی سال گذشته اطلاع داد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، دکتر مرضیه شاوردی امروز در بیست و پنجمین رویداد «یکشنبه های صادراتی» با مبحث پذیرش هیات تجاری از کشور سوریه در حوزه ایمنی، امنیت و تجهیزات پلیس که در محل صندوق نواوری و شکوفایی برگزار شد اظهار داشت: هم اکنون کشور از ۴۵ پارک علم و فناوری و حدود ۲۰۰ مرکز رشد در کنار دانشگاه ها برخوردار می باشد. وی با اشاره به اینکه صندوق نوآوری مهم ترین نهاد تأمین مالی نوآوری در کشور است، اظهار داشت: ۲۷۰۰ طرح فناورانه و دانش بنیان در حوزه های مختلف در صندوق نوآوری مصوب شده که بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار برای تأمین مالی آنها تخصیص یافته است. همینطور مضرالعباس، نماینده هیئت تجاری سوریه در این رویداد اظهار داشت: مهم ترین خدماتی که دانش بنیان های ایرانی می توانند در سوریه عرضه کنند شامل امنیت اطلاعات، برنامه ریزی شبکه ها و مهندسی است. سوریه بازار خوبی برای شرکتهای ایرانی است و از حضور این شرکت ها استقبال می نماییم.

منبع: