توسعه اسپری بینی ۸ ساعته ضد کووید

پژوهشگران مشغول توسعه یک اسپری بینی هستند که قادر می باشد برای مدت کوتاهی ایمنی در مقابل مبتلاشدن به کووید ۱۹ را فراهم آورد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از دیلی میل، پژوهشگران دانشگاه هلسینکی در فنلاند مشغول توسعه این درمان هستند که در آزمایش ها قادر بود از مبتلاشدن به عفونت ویروس کرونا تا ۸ ساعت پیشگیری کند. اسپری مذکور هنوز روی انسان آزمایش نشده و پیش مقاله مربوط به آن هنوز منتشر نشده است. اسپری مذکور برای بیماران با نقص سیستم ایمنی و افرادی که در معرض مبتلاشدن به کووید۱۹ شدید قرار دارند، تولید می شود. این درمان اجازه نمی دهد ویروس در بینی تکثیر شود و در آزمایش ها نیز در مقابل سویه های مختلف آن عملکرد مناسبی داشت. حال آنکه درمان های آنتی بادی مونوکلونال در مقابل سویه اومیکرون مقاومت کمتری دارند. هرچند اسپری جایگزین واکسن نمی گردد اما محافظتی افزوده برای افرادی فراهم می آورد که نیازمند ارتقای سیستم ایمنی هستند و البته مبنایی برای توسعه درمان های آتی بشمار می رود. همین طور این درمان بر طبق تحقیقات قبلی انجام شده که نشان میدهد بافت داخل بینی مکان اصلی تکثیر ویروس کرونا است. ویروس بعد از تکثیر در بینی بطور معمول وارد مجاری تنفسی و ریه می شود. در نتیجه ارسال مستقیم آنتی بادی به بینی می تواند از تکثیر ویروس در مراحل اولیه بیماری پیشگیری کند. پژوهشگران دانشگاه هلسینکی نیز از آنتی بادی های تولید شده در آزمایشگاه استفاده کردند که شبیه نمونه مونوکلونال بودند اما ذرات سیستم ایمنی به کار رفته در آنها ( برخلاف آنتی بادی های مونوکلونال) بسیار ریزتر و کارآمدتر هستند. این آنتی بادی ها از یک بخش ویروس تولید شده که در سویه های مختلف تغییر نکرده بود. پژوهشگران سه نوع از این آنتی بادی ها را در یک دارو گنجاندند. در آزمایش ها این دارو از تکثیر سویه اصلی ویروس کرونا که در ووهان شکل گرفته بود و همین طور سویه های بتا، دلتا و امیکرون جلوگیری کرده بود. این دارو روی موش ها نیز آزمایش شد. البته هنوز تحقیق تایید نشده و باید مراحل زیادی را پشت سر بگذارد.