خدمات تجاری سازی با فعالیت ۳۲۴ مجموعه دانش بنیان رونق گرفت

به گزارش ربات کشاورز ۳۲۴ شرکت به دانش بنیانها در جهت تبدیل ایده به محصول و رسیدن به بازار خدمات تجاری سازی عرضه می کنند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، طبق آخرین آمار عرضه شده توسط مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تعداد نهایی شرکتهای دانش بنیان ۶ هزار و ۵۰۰ است که از این تعداد حدود ۳۲۴ شرکت در زمینه توسعه خدمات تجاری سازی محصولات و خدمات فعالیت می نمایند. مجموعه هایی که خدمات مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه امور در ارتباط با راه اندازی کسب و کارهای جدید شامل تهیه طرح های توجیهی، امکان سنجی، مطالعات بازار بخصوص در حوزه های فناورانه و صنعتی، در امور در ارتباط با خرید کالا در زمینه نحوه تأمین، قیمت گذاری کالا در سطح ملی و بین المللی عرضه می کنند.

منبع: