مدیرعامل شرکت فرودگاه ها؛ چگونه از واردکننده رادار به تولیدکننده آن تبدیل شدیم؟

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران جزئیات نحوه تولید تجهیزات کمک ناوبری و سامانه های راداری هوایی در داخل کشور را شرح داد.

سیاوش امیرمکری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سامانه های شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اظهار نمود: سامانه های حوزه عملیات هوانوردی ما به ۳ بخش سامانه های کمک ناوبری، سامانه های ارتباطی و سامانه های نظارتی (راداری) تقسیم می شود؛ سامانه های ارتباطی ما به علت توان تولید داخل، این امکان را داریم که تا ۹۰ درصد آنرا در داخل تولید نماییم و نگرانی از این بابت نداریم.
وی افزود: اما در مورد سامانه های کمک ناوبری شامل دستگاههای ILSDME، DVRDME و VOR در ۴ تا ۵ سال قبل و در فرصت برجام، بخش قابل توجهی از آنها از خارج خریداری و وارد کشور شد؛ همین افتتاح هایی که هم اکنون انجام می شود، در آن زمان خریداری و وارد کشور شد و الان نصب و بهره برداری می شود.
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در مورد سامانه های نظارتی (راداری) هم اظهار داشت: در این حوزه به خارج از کشور وابستگی داریم؛ شبکه راداری کشور ما با خریدهایی که در روزهای برجام انجام شد شامل سامانه های راداری کوشک بزم و تنگ ریز می شود، نصب شده و دو فرودگاه پر ترافیک ما را زیر پوشش دارند؛ رادار کوشک بزم کامل نصب شده و رادار تنگ ریز هم تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به بهره برداری می رسد.
جزئیات قرارداد ساخت رادار داخلی با دانشگاه صنعتی اصفهان
وی تاکید کرد: هم اکنون برای تهیه سامانه های راداری سراغ تولید داخل رفته ایم؛ شرکتهای دانش بنیان و برخی دانشگاه ها رادار تولید کرده اند که یکی از آنها دانشگاه صنعتی اصفهان است و قرارداد ساخت رادار پیشرفته MSSR مود S را با این دانشگاه به امضا رسانده ایم. طبق قرارداد باید ظرف حداکثر یک سال آینده دانشگاه صنعتی اصفهان این رادار را به شرکت فرودگاه ها تحویل دهد.
امیرمکری خاطرنشان کرد: توان داخل برای تولید این سامانه ها در بخش های نظامی تأیید شده است اما استانداردها در بخش کشوری، متفاوت است؛ سازمان هواپیمایی کشوری با عنایت به استانداردهای بین المللی اگر تولیدات راداری داخل را تأیید کند، از نظر شرکت فرودگاه ها هم قابل استفاده می باشد.
وی تصریح کرد: با تولید دستگاه برج موبایل در داخل، بیشتر از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو صرفه جویی ارزی داشتیم؛ البته برای تولید داخل راداری هم برخی از قطعات باید از خارج وارد شود تا به سامانه تبدیل شود؛ بنابراین در تولید انبوه است که محصول می تواند اقتصادی شود.
کدام سامانه های کنترل ترافیک هوایی تولید داخل نصب شده اند؟
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران خاطرنشان کرد: در تمام این زمینه ها و سامانه ها به علت شرایط سختی که دشمنان برای کشور ایجاد کردند، نتوانستیم سامانه های جدید وارد نماییم و بنابراین به سمت استفاده از تولید داخل رفتیم که بخشی از آن به نتیجه رسیده و سامانه DME درحال بهره برداری است، سامانه برج موبایل را تحویل گرفته ایم و سیستم های سوئیچینگ داخلی هم آزمایش خویش را پس داده و به جز فرودگاه های بسیار پُر ترافیک، در سایر فرودگاه ها قابل استفاده است؛ بنابراین از محل تولیدات داخلی درحال جبران کمبودهایمان هستیم؛ ما تا پیش از این رادارهای خویش را به طور عمده از فرانسه و اسپانیا خریداری می کردیم.
هواپیماهای فلایت چک، دو قلو شدند
وی با اشاره به اینکه هواپیمای فلایت چک دوم را هم خریداری نموده ایم اظهار داشت: درحال انجام کارهای کابل کشی داخلی آن هستیم که بمحض اتمام، تجهیزات FIS (سامانه وارسی پروازی فرودگاه ها) که پیش از این خریداری شده بود، روی آن نصب می شود که بعنوان دومین هواپیمای فلایت چک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

منبع: