در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی؛ سنتز نژاد گوسفند چندمنظوره بر پایه ژنوم بومی اجرا می شود

ربات کشاورز: سنتز سویه گوسفند پربازده گوشتی-تولیدمثلی بر پایه ژنوم بومی در دستور کار پژوهشگاه بیوتکنولوژی قرار گرفت.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگران این پژوهشگاه با همکاری پژوهشگرانی از مؤسسات بین المللی و یک واحد کشت و صنعت ایرانی، طرح سنتز ترکیب ژنتیکی گوسفند پربازده گوشتی تولیدمثلی بر پایه ژنوم بومی را با هدف سنتز نژاد گوسفند چندمنظوره اجرائی می کنند. این طرح از سال ۱۳۹۸ با بهره بردن از امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و امکانات مزرعه ای و واحدهای پرورش گوسفند در یک واحد کشت و صنعت ایرانی در استان خراسان رضوی شروع شده است. هدف طرح، سنتز سویه جدیدی از گوسفند بر پایه ژنوم بومی است که دارای عملکرد مطلوب از لحاظ صفات تولیدمثلی و صفات رشد و تولید عضله باشد. دکتر محمدرضا غفاری عضو هیأت علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و مجری مسئول این طرح در این خصوص اظهار داشت: ابتدا، ژرم پلاسم حاوی ژن های هدف از نژادهای خارجی پر تولید، مانند نژاد گوسفند نیوزلندی بورولا (سویه های رامنی و تاملت) با قابلیت چندقلوزایی و نژاد گوسفند نیوزلندی تکسل (سویه های دالزل و تاملت) با قابلیت عضله زایی میوستاتین بعنوان پایه پدری خریداری شدند. وی افزود: در این طرح ژرم پلاسم های تهیه شده با بهره گیری از فناوری های تولیدمثلی به نژاد گوسفند مغانی، بعنوان پایه مادری وارد شدند. از سیستم های مختلف آمیزشی از قبیل آمیزش درون لاین، بین لاین، و تلاقی برگشتی برمبنای اطلاعات خویشاوندی، اطلاعات رکورد و دارا بودن سهم ژنوم بومی و سازگار، بمنظور سنتز نتاج در هر نسل استفاده شد. نتاج حاصل به روش های مختلف زیست فناوری برای ژن های هدف از ژنوم (Fore ground) و سایر بخش ژنومی (Back ground) مورد ردیابی ژنی قرار گرفتند. بگفته دکتر رضا طالبی از دیگر مجریان این طرح، نتاج سنتز شده با دارا بودن بیش از ۷۰ درصد سهم ژنوم بومی دارای برتری قابل توجه نسبت به نسل های والدی در میانگین افزایش وزن روزانه، کاهش سن از شیرگیری (دو ماهگی نسبت به سه ماهگی)، سرعت رشد بهتر، عملکرد مطلوب در صفت چندقلوزایی، بهبود درصد لاشه نسبت به وزن زنده، بهبود درصد گوشت لخم لاشه، بهینه سازی مصرف نهاده های دامی، کوچک کردن دنبه و یا حذف کامل آن، توارث رنگ سفید، توارث پشم باکیفیت مناسب صنعت نساجی، سازگاری با شرایط محیطی و بیماریهای بومی منطقه هستند. غفاری اظهار داشت: مراحل بعدی این طرح نیز منطبق با اهداف در دست اقدام است.

منبع: