سریش و کاربرد آن در بهبود ناراحتی های کبد و معده

به گزارش ربات کشاورز مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به این که مصرف ساقه تازه ˮسریشˮ با روغن زیتون برای درمان یرقان مفید می باشد، اظهار داشت: ضماد ریشه آن برای تسکین درد دندان مفیدست و برای ناراحتی های کبد و معده به کار می آید.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، حسین راغ آرا، مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی اظهار نمود: سریش، گیاهی از خانواده لاله (Liliaceae) است. برگ های آن نواری و بلند بوده که بصورت گروهی از قسمت متورم ریشه جدا می شوند.
وی افزود: گل های سریش زردرنگ و در طول ساقه گل دهنده دیده می شوند. ریشه آن نیز ضخیم و گوشتی است که از ارقام مختلف آن چسب مخصوص استخراج می شود.
مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی درباب کاربردهای دارویی این گیاه اظهار داشت: در تجزیه شیمیایی ریشه گیاه ساکاروز، فروکتوز، گلوکز، لینولئیک اسید و گلوکزیدی به نام اسفودلوزید گزارش شده است.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، مهندس راغ آرا اضافه کرد: ریشه، دانه، برگ و گل سریش در طب گیاهی کاربرد دارد، از دانه آن بصورت ضماد برای التیام زخم ها استفاده می شود، روغن دانه آن برای تصلب شرایین بکار می رود، ضماد ریشه آن برای درد پهلو، سرفه، یرقان، خشونت حلق، ورم عضلات، جوش خوردن استخوان های شکسته و گرفتگی عضلات در طب گیاهی مورد استفاده قرار می گیرد.
وی با اشاره به این که مصرف ساقه تازه گیاه سریش با روغن زیتون برای درمان یرقان مفید می باشد، بیان کرد: ضماد ریشه این گیاه نیز برای تسکین درد دندان مفید می باشد، سریش برای ناراحتی های کبد و معده کاربرد دارد و جوشانده غلیظ ریشه سریش برای درمان جوش های پوستی به سبب خاصیت ضدعفونی کنندگی بسیار موثر است.

منبع: