پژوهشكده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی برگزار كرد؛ کارگاه آموزشی جمع آوری داده ها در مطالعات کیفی

کارگاه آموزشی مجازی «جمع آوری داده ها در مطالعات کیفی» به همت پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی و با حضور تعدادی از اندیشمندان، متخصصین و دانشجویان حوزه سلامت اجرا شد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر فضل الله احمدی و دکتر عیسی محمدی، اساتید دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، سخنرانان کارگاه آموزشی مجازی «جمع آوری داده ها در مطالعات کیفی» بودند که در تاریخ ۲۲ دی ۱۴۰۰ اجرا شد. سخنران در این کارگاه تاکید کردند، روش های تحقیق کیفی در کنار روش ها و مطالعات کمی، موج سوم تحقیقات یعنی روش های” تحقیق ترکیبی” را تشکیل می دهد. روش های تحقیق کیفی باتوجه به ماهیت و هدف، درصدد واکاوی، کشف و معنا دادن به تجارب اصیل و عمیق انسانی در زندگی روزمره است. مطالعات کیفی در دهه های اخیر مورد استقبال متخصصان و محققین رشته های مختلف همچون علوم سلامت قرار گرفته است.

جمع آوری داده های به عنوان یک رکن مهم هر تحقیق در مطالعات کیفی از اهمیت خاص و مضاعفی برخوردارست. جمع آوری یا به تعبیر دیگر تولید داده ها در مطالعات کیفی ابزار محور نیست بلکه مبتنی بر تعامل محقق و مشارکت کننده و توجه به ظرافت ها و تکنیک ها و مهارت و توانمندی محقق در برنامه ریزی و هدایت مصاحبه باتوجه به ماهیت و هدف تحقیق کیفی می باشد.

در کارگاه آموزشی مجازی «جمع آوری داده ها در مطالعات کیفی»، ضمن مروری اجمالی بر رویکرد مطالعه کیفی و اهمیت جمع آوری داده ها در مطالعات کیفی، خاصیت های مصاحبه ی عمیق و اهمیت آن در استخراج داده های کیفی تشریح و تاکید شد، پروسه مصاحبه در تمام رویکرد های کیفی مشابه نیست و جزئیات و نحوه طرح سوالات در روش های مختلف مطالعات کیفی تفاوتهایی با هم دارد. با این وجود مراحل کلی و گام های مصاحبه در همه انواع مطالعات کیفی حدودا مشابه است. آنچه در مطالعات کیفی مهمست این است که تسلط مصاحبه کننده به موضوع و توان وی در اجرای مطالعه کیفی و جمع آوری داده ها بستگی دارد.

در ادامه نمونه ای از چند مصاحبه واقعی که با روش های مختلف تحقیق کیفی انجام شده بود در کارگاه مطرح گردید و مصاحبه ها از طرف شرکت کنندگان مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم بهداشتی، این کارگاه قسمتی از سلسله کارگاه هایی است که در حوزه طراحی و اجرای مطالعات کیفی برای متخصصان و اندیشمندان مشتاق یادگیری در این عرصه امسال برگزار می شود.

پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی با هدف دانش افزایی و ارتقا توانمندی متخصصان حوزه سلامت مبادرت به برگزاری کارگاه ها و وبینار های مختلفی در ابعاد مختلف حوزه سلامت می نماید که امید است این برنامه های آموزشی نقش موثری در ارتقا توانمندی متخصصان و اندیشمندان دست اندر کار در بخش سلامت داشته باشد.