مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی خبر داد لغو آزمون جذب همکاری داوری، میانجی گری و نیروی افتخاری شورای حل اختلاف در چند استان کشور

ربات کشاورز: لرستان مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی از لغو آزمون جذب همکاری داوری، میانجی گری و نیروی افتخاری شورای حل اختلاف در چند استان کشور آگاهی داد.
احمد عبدی پور در گفت و گو با ایسنا اظهار داشت: به اطلاع آندسته از داوطلبانی که یکی از استانهای آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، اردبیل، آذربایجان شرقی، لرستان، زنجان و کرمانشاه را بعنوان محل آزمون جذب همکاری داوری، میانجی گری و نیروی افتخاری شورای حل اختلاف ( جهت حضور در روز آزمون) انتخاب نموده اند می رساند باتوجه به وضعیت نامطلوب شرایط جوی و برمبنای نظر ستاد مرکزی، آزمون در استانهای مذکور لغو شده است.
وی بیان کرد: ضمنا در سایر استانها این آزمون نیز با نیم ساعت تاخیر برگزار می شود.
مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اظهار داشت: زمان جدید آزمون جذب همکاری داوری، میانجی گری و نیروی افتخاری شورای حل اختلاف در این استانها، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

منبع: