برگزاری دوره های آموزشی در رابطه با صنایع خودرو توسط سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

با هدف ایجاد و هم افزایی همکاریهای آموزشی و استفاده بهینه از ظرفیت های طرفین برای ارائه خدمات آموزشی به صنایع مختلف، تفاهم نامه ای بین سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و شرکت نگارخودرو به امضا رسید.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، هم زمان با امضاء تفاهم نامه همکاریهای علمی و آموزشی با شرکت نگار خودرو، این شرکت تجهیزات مربوط به دوره های آموزشی در زمینه ECU خودرو را بصورت رایگان به معاونت آموزش سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف اهداء کرد.
بر طبق این تفاهم نامه که به امضاء دکتر علیرضا آخوندی رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و سید رضا حسینی مدیرعامل شرکت نگارخودرو رسیده است، این دو مجموعه در حوزه برگزاری دوره های آموزشی در رابطه با صنایع خودرو مطابق ضوابط جهاددانشگاهی، تدوین دوره های آموزشی و تبادل اساتید دوره های آموزشی در زمینه خودرو همکاری می کنند.
همکاری در برگزاری سمینار ها و کارگاه های یک روزه در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و همکاری در اطلاع رسانی و اعلام ظرفیت ها و توانمندی های طرفین به جامعه، سازمانها و صنایع مرتبط از دیگر محورهای این تفاهم نامه می باشد.
اعتبار این تفاهم نامه تا آخر سال ۱۴۰۱ می باشد که در صورت توافق طرفین و ادامه کارهای مشترک قابل تمدید می باشد.