اثر عصاره باریجه بر درد

باریجه از گیاهان علفی، پایا و بزرگ است. اسامی دیگر این گیاه دارویی بالیجه، بالانبو، بارزد، قنه، قاضی، قاسی، قاصنی، قاسنی هستند. برگ های باریجه به برگ های چنار شباهت دارد. گل های به رنگ زرد دارد و ساقه گیاه باریک و استوانه ای شکل است.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، اسانس روغنی و صمغ رزینی گیاه باریجه دارای خـواص آرام بخشی، ضـد اسپاسم و کاربرد های گوناگون دیگری است.
عصاره گیاه باریجه دارای ترکیباتی همچون بتا پینن، آلفا پینن، میرسن، لیمونن، آلفا توجن، پاراسیمن است.
طی پژوهش های صورت گرفته مشخص شده است که عصاره این گیـاه دارای خـواص ضد باکتریایی و ضد قارچی، ضدالتهابی وآنتی اکسیدانی میباشد.
بنا بر اعلام پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، مشخص شده است که تعدادی از اعضای جنس این گیاه دارای اثر ضد دردی قابل توجهی در مقایسه با دیکلوفنـاک و مورفیـن میباشـند اثـر ضـد دردی باریجه بـه وسیله تست فرمالین در موش بـه اثبات رسیده است.