دبیر هیات امناء جهاددانشگاهی: شایسته نیست تغییرات سیاسی در انتخاب ریاست جهاد دانشگاهی نقش داشته باشد

به گزارش ربات کشاورز دبیر هیات امناء جهاددانشگاهی اشاره کرد: جهاد دانشگاهی در ۴۱ سال فعالیت خود به دستاوردهای مختلفی دست یافته، این مساله در نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی که در دی ماه برگزار شد، بارها از طرف مسئولان کشوری و لشگری تایید شد. بدین سبب این انتظار وجود دارد که چارچوب های تعیین شده در دهه های گذشته برای این نهاد همیشه مورد احترام قرار گرفته و شایسته نیست تغییرات سیاسی در انتخاب ریاست این نهاد نقش داشته باشد.
دکتر محمد رضا پورعابدی در پاسخ به خبرنگار ایسنا در مورد شایعه انتخاب رییس جدید برای جهاد دانشگاهی اظهار داشت: انتخاب رییس جهاد دانشگاهی دارای فرآیندی است که در اساسنامه جهاد دانشگاهی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. طبق اساسنامه، هیات امنای جهاد دانشگاهی کاندیدای جدید برای ریاست این نهاد را انتخاب نموده و آنرا به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می نمایند. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بعد از بررسی برنامه های کاندیدای پیشنهادی برای اداره جهاد دانشگاهی، به صلاحیت وی رای داده و در صورت رای مثبت شورای عالی انقلاب فرهنگی، حکم رییس جدید دانشگاهی توسط رییس محترم جمهور ورئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر می شود.
وی افزود: هیات امنای محترم جهاد دانشگاهی برای جلوگیری از هرگونه خلل و کند شدن حرکت پرشتاب جهاد دانشگاهی در خدمت رسانی به برنامه های پیشرفت کشور، برای تعیین رییس جدید برای این نهاد فرآیندی را تصویب کرده است تا بتواند بهترین و توانمندترین فرد را برای ریاست جهاد دانشگاهی به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد نماید.
دکتر پورعابدی درباره تعدادی از جزییات این پروسه اظهار نمود: طبق این پروسه باید کمیته ای ۳ نفره از اعضای هیات امناء برای معرفی گزینه های پیشنهادی تشکیل گردد. برمبنای مصوبه هیات امناء، کمیته مذکور موظف است تا ۳ نفر از اعضاء هیات علمی جهاددانشگاهی را با ۱۰ سال سابقه کار در جهاد دانشگاهی با نظر خواهی از مدیران ادوار جهاددانشگاهی به هیات امناء معرفی نماید. در صورتیکه هیات امنا برای انتخاب رییس جهاد دانشگاهی از میان کاندیدهای پیشنهادی به جمع بندی نهایی نرسد، می تواند برمبنای صلاحدید خود حداکثر ۳ نفر دیگر را بعنوان کاندیدا معرفی نماید.

منبع: