مدرسه زمستانه آموزش ارزیابی اختراعات حوزه سلامت

دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت مدرسه زمستانه مرکز مالکیت فکری با محوریت آموزش ارزیابی اختراعات حوزه سلامت را برگزار می نماید.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، مدرسه زمستانه مرکز مالکیت فکری دفتر توسعه فناوری سلامت با محوریت آموزش ارزیابی اختراعات حوزه سلامت ویژه محققان، فناوران و کارشناسان دفاتر مالکیت فکری دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می گردد. مدرسه زمستانه مرکز مالکیت فکری دفتر توسعه فناوری سلامت در چارچوب ۶ وبینار سه ساعته با محوریت آموزش ارزیابی اختراعات حوزه سلامت از ۱۱ بهمن ماه تا ۱۶ اسفند ماه سالجاری برگزار می شود. این رویداد آموزشی در ادامه مدرسه پاییزه مالکیت فکری برگزار می گردد و شنبه هر هفته، آزمون در ارتباط با وبینار دوشنبه هفته پیشین برگزار می گردد و گواهی انتهای دوره تنها به افرادی که حد نصاب قبولی ۶۰ درصد را کسب کنند، اعطا خواهد شد. سرفصل های این مدرسه زمستان شامل ساختار پتنت و استراتژی های جستجو، فرایند داوری و استراتژی های جستجو با رویکرد نوآوری، ارزیابی گام ابتکاری، آشنایی با پایگاه های داده پنت و اختراعات حوزه شیمی و دارویی، آشنایی با پایگاه داده های آمریکا و اختراعات حوزه زیستی است.

منبع: