با توربین های بادی ممكن شد؛ راهکاری برای حل مشکل کمبود برق شهری توسط محققان دانشگاه تهران

الگوی حل مشکل کمبود برق شهری با اجرای طرح کاربردی المان توربین باد در پارک باد و سایه شهر یزد توسط محققان دانشگاه تهران عرضه شد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از دانشگاه تهران، مجتبی طحانی، مجری طرح کاربردی المان توربین باد در پارک باد و سایه شهر یزد ضمن اشاره به مشکلات به وجود آمده در سالهای اخیر برای تأمین برق شهری، یکی از مهم ترین کاربردهای این طرح را تأمین برق مصرفی منازل، ادارات، پارک ها، دانشگاه ها، خیابان ها و بزرگراه ها و صنایع کوچک عنوان نمود.
عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران اضافه کرد: امروزه تأثیرات ناشی از آلودگی های حاصل از مصرف منابع متداول انرژی به منظور تولید توان، به چالشی بزرگ جهت کاهش آلاینده ها و پیشروی به سمت استفاده از منابع جایگزین تجدیدپذیر همچون انرژی بادی و خورشیدی تبدیل گشته است و کشور ایران در شرایط بسیار غنی از نظر پتانسیل انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی قرار دارد.

مجری طرح با تکیه بر این که امروزه توربین های بادی محور عمودی با عنایت به مزایایی از قبیل کاربرد شهری، سادگی ساختار، عملکرد در سرعت های مختلف باد، قابلیت شروع با پایین ترین میزان سرعت باد و اقتصادی بودن مورد توجه هستند، اضافه کرد: با اجرای طرح کاربردی المان توربین باد در پارک باد و سایه شهر یزد که توسط تیم محققان دانشگاه تهران صورت گرفت، میتوان از این نوع توربین ها در مصارف گوناگونی بهره برد.

براساس اعلام طحانی، استفاده از برق تولیدی به واسطه توربین باد محور عمودی می تواند در خیلی از محل های مصرف برق در موارد ذکر شده راه گشا باشد. به صورت مثال میتوان از برق تولیدی به منظور سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع منازل و ادارات، تأمین روشنایی پارک ها، تأمین روشنایی کلاس های درس، کارگاه ها، آزمایشگاه ها و محوطه دانشگاه، تأمین روشنایی خیابان ها و بزرگراه ها، تأمین بار مصرفی صنایع کوچک کشاورزی و کارگاه های تولیدی بهره برد.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران تصریح کرد: همینطور با عنایت به شرایط محیطی، توربین باد محور عمودی می تواند در کنار دیگر تجهیزات تولید انرژی های پاک به صورت هیبریدی برای افزایش راندمان و افزایش ضریب اطمینان تولید و مصرف، مورد توجه قرار گیرد.

منبع: