در گزارش ربات کشاورز اعلام شد؛ موانع قانونی پرواز تاکسی های هوایی تا آخر سال رفع می شود

به گزارش ربات کشاورز دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: تا اختتام امسال موانع قانونی تاکسی های هوایی رفع خواهد شد.
منوچهر منطقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباب آخرین وضعیت تاکسی های هوایی اظهار داشت: هم اکنون پرواز تاکسی های هوایی توسط برخی از شرکتهای هواپیمایی انجام می شود. وی با اعلان اینکه بطورمثال یک شرکت هواپیمایی پنج تا ده هواپیمای خودرا برای تاکسی هوایی مختص کرده است، اظهار داشت: به سبب این که تعداد پروازها کم بودند و اقتصادی نیست، تعداد تاکسی هوایی کماکان کم است. منطقی با اعلان اینکه پروازهای خراسان شمالی، شیراز، کیش و… به تعداد اندک انجام می شود، اشاره کرد: بنا بر این بصورت غیر برنامه ای از تاکسی های هوایی استفاده می شود. وی عنوان کرد: استفاده از تاکسی های هوایی دو قانون دارد که درحال رفع و رجوع است؛ مقرر است تا آخر سال مشکلات قانونی استفاده بیشتر از تاکسی هوایی حل شده و حجم پروازهای داخلی بیشتر شود. منطقی اضافه کرد: هم اکنون پنج تا هفت پرواز صورت می گیرد که با حل این قانون ها و تسهیل استفاده از تاکسی هوایی پیش بینی می شود تا آخر به بالای ۱۰ برسد. به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، مهم ترین موضوع استفاده از تاکسی هوایی اجازه فرودگاه های کم تردد به نشست و برخاست ایرتاکسی ها است. هزینه سوخت هواپیماهای کوچک نیز از دیگر چالش های این تاکسی هوایی است.

منبع: