رحیمیان: عرضه الگوی مدیریت جهادی از بزرگترین دستاوردهای جهاددانشگاهی است

به گزارش ربات کشاورز فارس سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی کشور، تربیت مدیران جهادی و عرضه الگوی مدیریت جهادی را از بزرگترین دستاورد این مجموعه انقلابی عنوان نمود که همچنان تداوم دارد.
دکتر جمال رحیمیان در حاشیه سفر به استان فارس در گفتگو با ایسنا بیان نمود: از آنجائیکه جهاددانشگاهی مولود مبارک انقلاب به حساب می آید، طبیعیست که انتطاراتی از این مجموعه در عرصه های مختلف فرهنگ، آموزش، پژوهش و فناوری وجود دارد که متناسب با آرمان های انقلاب پیش رود.
او با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی از آغاز تاسیس تابحال و در دهه های مختلف اولویت هایی در سر فصل های فرهنگی، پژوهی و آموزشی را مدنظر قرار داده و دستاوردهای بسیار ارزشمندی در این عرصه ها رقم زده است، تربیت مدیران جهادی و عرضه الگوی مدیریت جهادی را از بزرگترین دستاورد این مجموعه انقلابی عنوان نمود که همچنان تداوم دارد.
سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی کشور افزود: امروز جهاددانشگاهی مباحث آموزشی، پژوهشی، فناوری و تجاری سازی با هدف اشتغالزایی و کاهش بیکاری جوانان را در دستور کارخود قرار داده است و در این حوزه ها با مدیریت جهادی جایگاه خوبی در کشور دارد.
رحیمیان با اشاره به اینکه طبیعی است که در دهه های مختلف با عنایت به مقتضیات زمان، اولویت بندی ها هم در جهاددانشگاهی متفاوت شده است، اظهار داشت: حالا یکی از اولویت ها این است که جهاد و جهادگران با رویکرد جهادی به کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغالزایی و کارآفرینی کمک کنند.
وی همینطور با تکیه بر اصلاح و بازبینی عرصه فرهنگی در جهاددانشگاهی، اظهار داشت: احتیاج به بازبینی در مباحث فرهنگی داریم، چون که زمان فعلی با دیگر زمان ها قابل قیاس نیست و وارد عصری شده ایم که فناوری مجازی و دنیای مجازی همه زندگی فراد را در بر گرفته است.
سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی کشور تصریح کرد: بنابراین جهاد دانشگاهی بعنوان یک نهاد پیشرو انقلابی باید برنامه ای منسجم و دقیق در عرصه بهره برداری و بسترسازی حوزه فرهنگ، تهیه و تدوین کند.