در سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی: صندوق پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی افتتاح شد

ربات کشاورز: صندوق پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی بمنظور ارائه انواع خدمات مالی و توسعه بازار به طرح های فناورانه و نوآورانه و نیز شرکت های دانش بنیان و تخصصی در محل ستفا تاسیس شد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، ضرورت و اهمیت مباحث تامین مالی منجر به شکل گیری صندوق های پژوهش و فناوری در ایران بعنوان یکی از نهادهای متناسب با این کارکرد طبق برنامه های توسعه و سایر قوانین کشور شده است.
جهاددانشگاهی نیز برمبنای ماموریت و اهداف و همین طور سوابق و تجارب بهادار و موثر در زمینه اجرای برنامه ها و طرح های آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و فناوری، تجاری سازی و نوآوری فناورانه مبادرت به مشارکت در تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی جهاددانشگاهی کرده است.
این صندوق توسط جهاددانشگاهی، دانشگاه علم و فرهنگ، موسسه علمی کاربردی و برخی از شرکت های دانش بنیان و تخصصی تاسیس شده و مجوز فعالیت خویش را از دبیرخانه کارگروه در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در بهمن ماه سال جاری دریافت نمود.
ایجاد و توسعه ابزارها و سازوکارهای مناسب مشارکت و تامین مالی طرح های نوآورانه و فناورانه خصوصاً در مراحل تجاری سازی و بهره برداری یکی از با اهمیت ترین اقدام های ضروری و موثر این صندوق در امتداد تقویت و تکمیل چرخه نوآوری و گسترش اقتصاد دانش بنیان کشور است.
به گزارش روابط عمومی سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی، موضوع فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری طبق اساسنامه مصوب هیات وزیران شامل ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی، ارائه خدمات ضمانت͏ نامه͏ ای برای اجرای طرح͏ های پژوهشی، فناوری، نوآوری و تجاری͏ سازی نتایج پژوهش͏ها، جذب و یا هدایت منابع مالی دولتی، بانک͏ها و مؤسسات اعتباری و سایر صندوق͏های مجاز در امتداد اجرای طرح های فناورانه و نوآورانه، سرمایه͏ گذاری خطرپذیر در طرح͏ های پژوهشی و فناوری، مشارکت و سرمایه͏ گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی شرکت͏ های پژوهشی و فناوری و دانش͏ بنیان، همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط، گرفتن و اعطای کارگزاری و عاملیت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در زمینه پژوهش و فناوری، ارائه خدمات ارزیابی و امکان͏ سنجی طرح های کسب ͏وکار و نظارت، ارزش͏ گذاری پروژه͏ ها و طرح͏ های پژوهشی و فناوری، ارائه خدمات توانمندسازی به فناوران و نوآوران، ارائه انواع تسهیلات مالی و خدمات توسعه بازار نظیر ضمانت نامه، لیزینگ، فروش اقساطی، خدمات کارگزاری و عاملیت مالی در مدیریت وجوه اداره شده، سرمایه گذاری و مشارکت در زمینه شرکت های فناور و دانش بنیان و همین طور مشارکت در تدوین سیاست͏ ها، اولویت͏ ها و مقررات در رابطه با اهداف صندوق͏ ها در کشور و کمک به ساماندهی و هم͏ افزایی حمایت͏ های موجود در کشور است.

منبع: