آمادگی جهاد دانشگاهی برای راهبری طرح های فناورانه حوزه گیاهان دارویی

رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی اظهار داشت: این پژوهشکده می تواند راهبری طرح های فناورانه در زمینه گیاهان دارویی کشور را به عنوان مرجع علمی عهده دار شود و بدین سان به پیشرفت صنعت گیاهان دارویی کشور کمک نماید.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر رضا غفارزادگان، رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی در برنامه ای رادیویی با موضوع عملکرد توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی، با اشاره به پتانسیل بالای کشور ایران در حوزه فرآوری گیاهان دارویی عنوان کرد: از 8000 گونه گیاهی که در کشور وجود دارد 2300 گونه آن دارویی می باشد و پژوهشکده گیاهان دارویی درحال تهیه نقشه ای از گیاهان دارویی پرمصرف و استانداردسازی آنها می باشد.
وی با اشاره به تولید پنج استاندارد گیاهی پارسال در این پژوهشکده، از راه اندازی کلینیک گیاهپزشکی جهت شناسایی بیماریهای گیاهان و کاهش ریسک تولید آنها آگاهی داد.
دکتر غفارزادگان، مشاور علمی فراکسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی، با اهمیت ترین خلا در زمینه گیاهان دارویی را آموزش در حوزه کشت گیاهان دارویی دانست و اظهار نمود زمانی که این آموزشها انجام نشود ریسک کشت بالا رفته و گیاه باکیفیتی تولید نخواهد شد.
ایشان سپس و در پاسخ به دکتر خدابخشی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و رییس فراکسیون توسعه متوازن کشور که یکی از مسائل و مشکلاتی که موجب عدم رونق صنعت گیاهان دارویی در ایران شده است را عدم مطالعه فنی و اقتصادی بر روی گونه های مختلف گیاهان دارویی باوجود گونه های بیشماری که در کشور ما ایران وجود دارد، دانست، تصریح کرد: با عنایت به این که کار جامع اقتصادی زمینه شناسایی گونه های مهم گیاهان دارویی در کشور انجام نشده است، از انجام دو طرح و توجیه فنی و اقتصادی آنها در حوزه کشت و فرآوری گیاهان دارویی در منطقه لرستان توسط این پژوهشکده آگاهی داد.
رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی اظهار نمود: در صورت حمایت مجلس شورای اسلامی از این پژوهشکده، فناوری هایی که در این پژوهشکده در زمینه گیاهان دارویی بدست می آید را می توانیم در اختیار فعالان این حوزه در سراسر کشور قرار دهیم.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، محمدرضا دشتی اردکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز در این گفتگو بر توجه به سند گیاهان دارویی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اصرار کرد و با اشاره به این که ایران بهشت گیاهان دارویی است اظهار نمود: از سیزده اقلیم موجود در جهان، یازده اقلیم آن در ایران وجود داشته و این پتانسیل فرصت مناسبی برای تولید گیاهان دارویی در کشور می باشد.
دکتر خدابخشی در آخر ضمن تاکید بر ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و کامل در کشور، دلیل آن را جمع آوری اطلاعات تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و بازرگانان در این عرصه عنوان نمود تا برمبنای مزیتهای نسبی که در کشور وجود دارد، تولیدکنندگان در مناطق مختلف کشور مورد حمایت قرار گرفته و با نرخ مناسبی خرید تضمینی صورت گیرد.
او در آخر تصریح کرد: کشاورزان و تولیدکنندگان راباید بتوانیم به سمت تولید گونه های دارویی مورد نیاز کشور هدایت کرده و صنعت بیمه را در تولید گیاهان دارویی فعال و دستگاه های مورد نیاز برای تولید مکانیزه کشت گیاهان دارویی و همین طور استخراج عصاره ها و اسانس های آنرا طراحی و جایگاه گیاهان دارویی را در کشور ارتقا دهیم.