انتصاب اعضای شورای علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی در حکمی، اعضای شورای علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران را منصوب نمود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی دکتر سید مجید تولیت ابوالحسنی، دکتررضا آذربایجانی، دکتر مهدی فلاح مهنه، دکتر عبدالرضا دانشور آملی، سجاد صاریخان، دکترعلیرضا دولتیاری، مهدی مشتاقی نیکو، دکتر محمدرضا نقوی، دکترسیدمحمدحسین مدرسی، دکتر غلامرضا اسماعیلی جاوید، دکتر داراب یزدانی و دکتر رامین صرامی فروشانی، را برای مدت دو سال بعنوان «اعضای شورای علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران» منصوب نمود.