تولید محصولی بیولوژیک برای رفع نارسایی زودرس تخمدان

پژوهشگران با کمک سلول های بنیادی اتولوگ مشتق از خون قاعدگی موفق به تولید محصولی بیولوژیکی شدند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از جهاددانشگاهی، غزاله گنجی پور، مسئول تجاری سازی پژوهشکده ابن سینا اظهار داشت: «سینابیو ام بی سل» از فرآورده های بیولوژیک پژوهشگاه تکنولوژی های جدید علوم زیستی جهاددانشگاهی ابن سینا است. ماده اولیه این محصول سلول های بنیادی اتولوگ مشتق از خون قاعدگی حاصل از فرآوری و کشت در وضعیت استریل است. وی درباره نحوه استفاده از این محصول اظهارداشت: خون قاعدگی باید از خانم های سالم بعد از شروع جریان قاعدگی جمع آوری شود. جمع آموری خون قاعدگی در داخل یک کاپ قاعدگی با گرید بالینی انجام شده و سپس به داخل یک لوله ۵ میلی لیتری حاوی محیط کشت انتقال داده می شود. سپس این ظرف جهت انتقال آماده می شود. سلول های تک هسته ای حاصل از خون قاعدگی طبق دستورالعمل جدا شده و این سلول ها متعاقبا در محیط استاندارد تکثیر می یابد. وی تصریح کرد: یک ویال واحد از این محصول حاوی حدودا ۳ میلیون سلول های بنیادی اتولوگ مشتق از خون قاعدگی در یک سوسپانسیون به حجم ۳۰۰ میکرولیتر است؛ برای تجویز ۱۵۰ میکرولیتر از این محصول کافی است؛۱۵۰ میکرولیتر از این محصول باید بعد از دریافت بی حسی عمومی، مستقیما در تخمدان بیماران تزریق شود. وی ادامه داد: «سینابیو ام بی سل» می تواند بمنظور بازگرداندن توانایی باروری زنان ناشی از کاهش ذخیره تخمدان، نارسایی زود رس تخمدان مورد استفاده قرار بگیرد. مسئول تجاری سازی پژوهشکده ابن سینا جهاددانشگاهی به موارد منع مصرف این محصول اشاره نمود و در این خصوص بیان کرد: افرادی که از داروهای سیتوتوکسیک یا سرکوب کننده ایمنی استفاده می نمایند یا مبتلا به انواع بدخیمی ها، اختلالات متابولیکی، آندومتریوما(کیست شکلاتی) یا دیگر کیست های تخمدان هستند و همین طور کسانی که تحت عمل جراحی قبلی تخمدان قرار داشته اند یا از آلوژن ( پیوند سلول های بنیادی فرد دیگر به بیمار ) بهره برده اند نباید از این محصول استفاده کنند. به گفته ی ایشان، خوشبختانه تا حالا هیچ عارضه جانبی مشابه خونریزی، تب و حالت تهوع بعد از استفاده از این محصول گزارش نشده است.