سرپرست قائم مقام بنیاد ملی نخبگان: دغدغه بنیاد به کارگیری نخبگان در حل مسائل واقعی کشور است

به گزارش ربات کشاورز سرپرست قائم مقام بنیاد ملی نخبگان اظهار داشت: با اهمیت ترین دغدغه بنیاد هم اکنون به کارگیری نخبگان در حل مسائل واقعی کشور است که موجب خلق ارزش افزوده های فناورانه در حل مسائل واقعی کشور می شود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از بنیاد ملی نخبگان، نشست کارگروه همفکری و زمینه سازی تعریف و هدایت کارهای مشترک معاونت علمی و فناوری و بنیاد ملی نخبگان با حضور ناصر باقری مقدم؛ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، معاونان بنیاد و معاونین و مدیران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در محل بنیاد ملی نخبگان اجرا شد. در ابتدای این جلسه، ناصر باقری مقدم؛ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در بکارگیری نخبگان در حل مشکلات کشور در چند سال اخیر اظهار داشت: این جلسه در امتداد تعریف و هدایت کارهای مشترک معاونت علمی و فناوری و بنیاد ملی نخبگان بمنظور بهره مندی از نخبگان داخل و خارج کشور در زمینه های مختلف و حل مسائل کشور و این شروع راهی تازه برای هم افزایی بیش از پیش دراین زمینه است. وی افزود: بنیاد ملی نخبگان آمادگی کامل دارد تا ظرفیت ها و امکانات خودرا در امتداد همکاری مشترک با تمام دستگاه‎های اجرائی همچون معاونت علمی بازتعریف کرده و در موضوعات مختلف همچون ستادهای فناوری، طرح های راهبردی فناورانه، شرکت های دانش بنیان و تعاملات بین المللی، سیاستگذاری های لازم در تنظیمات نهادی و قانونی جدید اقدام نماید. بسترسازی برای رشد اکوسیستم نوآوری در بنیاد ملی نخبگان قائم مقام بنیاد ملی نخبگان در ادامه با تاکید بر ضرورت رشد اکوسیستم نوآوری و زیست بوم دانش بنیان اضافه کرد: در توسعه اکوسیستم، در وهله اول نیازمند رفع اشکال در مهارت علمی هستیم که تعدادی از آن بعنوان مشکل در توسعه سرمایه نیروی انسانی یاد می کنند. بنیاد می کوشد در این راه شرایط شناسایی و توانمندسازی نیروی انسانی را برای پیشرفت کشور و کمک به رشد اکوسیستم نوآوری فراهم آورد. وی ادامه داد: بدون شک هدایت افراد مستعد و نخبه باید تا نقطه اثرگذاری و ایجاد ارزش برای کشور ادامه یابد و تنها در این صورت است که رسالت و کارهای بنیاد در توانمندی سازی دانشجویان و نخبگان مثمرثمر خواهد بود. حالا سوال اساسی و مهم ما در بنیاد نخبگان باید این باشد که نخبگان در چرخه خدمت به جامعه قرار گرفته و ارزش افزوده ای خلق می کنند؟ سرپرست قائم مقام بنیاد ملی نخبگان افزود: هم اکنون و باتوجه به امکانات و سیاست های معاونت علمی و فناوری، یکی از بهترین محل ها برای جذب مستعدان و نخبگان، معاونت علمی است که می تواند باتوجه به برنامه های گوناگون حمایتی و ارتباط گستره با شرکت های دانش بنیان و صنایع کوچک و بزرگ، امکان بهره مندی از ظرفیت اجتماع نخبگانی را در هماهنگی و همکاری با بنیاد فراهم آورد. باقری مقدم در ادامه ضمن اشاره به برنامه های گوناگون بنیاد در گسترش اجتماع نخبگانی در قالب طرح های متنوع از حوزه دانش آموزی تا حوزه های دانشگاهی و اساتید، بر ضرورت ایجاد بستر مناسب برای معرفی بهتر و بیشتر این طرح ها اصرار کرد و افزود: با اهمیت ترین دغدغه بنیاد به کارگیری نخبگان در حل مسائل واقعی کشور است، مسائلی که در خور حل آن هستند و نه اشتغال به هر قیمتی، اشتغال در فرایندهایی که موجب حل مسائل کشور در زمینه های فناورانه و حتی حوزه های غیر فناورانه همچون حل مشکلات اجتماعی و مسائل فرهنگی جامعه است.