آبیاری و کوددهی خودکار با پلت فرم ایرانی مبتنی بر اینترنت اشیا

به گزارش ربات کشاورز، محققان یک تیم استارت آپی موفق به طراحی سامانه ای شدند که مبتنی بر اینترنت اشیا بوده و دارای عملکردی برای آبیاری و کوددهی خودکار است.

سمیه علایی یکی از مدیران مرکز تحقیقات اینترنت اشیا در مورد آخرین محصول ساخته شده توسط محققان استارت آپی این مرکز تحقیقات به خبرنگار مهر اظهار داشت: این محصول استارت اپی در حوزه کشاورزی است که هم اکنون مراحل پایلوت خویش را در دویست هکتار از اراضی کشاورزی البرز می گذراند.
وی با اشاره به اینکه این سامانه شامل یک سامانه نرم افزاری و دستگاه سخت افزاری است، اضافه کرد: این سامانه می تواند ۸ پارامتر دما، رطوبت خاک، دما و رطوبت هوا، اکسیژن خاک، مواد آلی و پیشبینی های در ارتباط با سرمازدگی و گرمازدگی را در زمین های زراعتی نشان دهد.
علایی با اشاره به اینکه همینطور این سامانه می تواند تگرگ و سیل را پیش بینی نماید و به کشاورز اخطار دهد، تصریح کرد: این سامانه مبتنی بر اینترنت اشیا طراحی شده که کارایی زیادی برای کشاورزان دارد.
وی ضمن اشاره به عملگرهای تعبیه شده در این سامانه اظهار داشت: این سامانه می تواند به صورت دستی و خودکار تنظیم شود.
علایی ضمن اشاره به سیستم خودکار سامانه اظهار داشت: عملگر خودکار آبیاری و کوددهی این سیستم از راه هوش مصنوعی مبادرت به آبیاری زمین می کند بدون این که کشاورز اطلاع داشته باشد.
وی ضمن اشاره به کاهش مصرف آب و انرژی نسبت به روشهای معمول در زمین های کشاورزی اظهار داشت: استفاده از این سیستم ۲۵ درصد سبب افزایش بهره وری محصول و ۳۰ درصد کاهش مصرف انرژی و آب می شود. وی ضمن اشاره به تفاوت این سیستم با سیستمهای دیگر هوشمند آبیاری اظهار داشت: محصولات شرکتهای متفرقه این است که تنها یک پارامتر را به کشاورز نشان داده است و به صورت جزیره ای عمل می کند. ولی این سیستمی که تیم استارت اپی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا طراحی نموده می تواند چندین پارامتر را برای کشاورزان مشخص می کند. وی ادامه داد: در واقع مزیت این سیستم نسبت به نمونه های مشابه این است که به صورت یکپارچه تمام اطلاعات مورد نیاز کشاورزان و پیشبینی ها را اعلام می کند.
وی اظهار داشت: استفاده از یک سامانه و نرم افزار در هر ده هکتار کافی است اما اگر مساحت بیشتر از این باشد، دستگاههای بیشتری نیاز است.
وی اظهار داشت: این دستگاه کاملا بومی است و از تجهیزات داخلی در ساخت آن بهره برده شده است.
علایی تصریح کرد: از این سیستم میتوان در زمین های زراعتی و گلخانه ای بهره برد.