شارژر سیلندری که تمام دستگاه های اطراف را شارژ می کند

پژوهشگران شارژری سیلندری شکل ابداع نموده اند که می تواند میدان مغناطیسی دونات شکل ایجاد و تمام دستگاه های اطرافش را شارژ کند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از نیواطلس، بطور معمول شارژهای وایرلس در یک جهت میدان مغناطیسی منتشر می کنند و بنا بر این قابلیت شان برای شارژ یک باره چند دستگاه بطور همزمان محدود است. دراین میان یک شارژر جدید ابداع شده که قادر به انتشار میدان مغناطیسی به شکل دونات است و می تواند همزمان چند دستگاه را شارژ کند. تعدادی از محققان دانشگاه آلتو ( Aalto University) فنلاند به رهبری «نام- ها- وان» یک سیستم ساده ابداع نموده اند که قلب آن یک سیم پیچ برق سیلندری شکل است که سیم های آن در قسمت های بالا و پایین در جهت های مخالف پیچیده شده اند و یک پل Z شکل دو سر آنها را بهم متصل می کند. در بیانیه دانشگاه آمده است: از آنجائیکه جریان برق در دو جهت مخالف منتشر می شود، آنها میدان های مغناطیسی مکمل تولید می کنند. در قسمت بالا یک میدان جریانی از وسط سیم پیچ به سمت خارج ایجاد می کند، یک میدان دیگر جریان از وسط سیم پیچ در قسمت انتهایی به وجود می آورد. در نتیجه یک میدان مغناطیسی حلقه ای شکل به وجود می آورد که وسط شارژر سیلندری را دربر می گیرد. هر دستگاه الکترونیکی که در نزدیکی این حلقه قرار گیرد، بدون در نظر گرفتن جهت یا موقعیت اش بطور کارآمد شارژ می شود. قدرت میدان مغناطیسی نیز برای انسان ایمن است. پژوهشگران اکنون مشغول ارتقای قدرت این شارژر هستند و تلاش می کنند از ایمن بودن آن اطمینان حاصل کنند.