معرفی نشریات برتر کشور در زمینه علوم پزشکی توسط SID

آخرین گزارش استنادی نشریات علمی – پژوهشی مصوب وزارت بهداشت SID-JCR (2020/1399) توسط مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی منتشر گردید.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر فاطمه عظیم زاده رییس مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی (SID)، با اشاره به تحلیل نتایج این ارزیابی در سالهای متوالی، بیان کرد: مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی از سال ۱۳۹۴ تا حالا هرساله نشریات علمی – پژوهشی وزارت بهداشت را ارزیابی نموده و نتایج به دست آمده را در اختیار جامعه علمی قرار داده است. در گزارش سال جاری نسبت به سال قبل در همه شاخص ها شاهد ارتقاء و پیشرفت هستیم که نشان دهنده تلاش و پشتکار جامعه علمی در زمینه پزشکی است.
دکتر عظیم زاده در تحلیل گزارش استنادی مرکز اضافه کرد: بررسی میزان دانلود و بازدید مقالات در SID رابطه معناداری با تعداد استنادهای مقاله دارد. به علاوه مقایسه نتایج SID-JCR (۲۰۲۰/۱۳۹۸) و SID-JCR (۲۰۲۰/۱۳۹۹) نشان میدهد تعداد نشریات دارای شاخص تأثیر از ۳۸۶ نشریه به ۴۱۹ نشریه و تعداد نشریات دارای شاخص آنی از به ۳۳۰ نشریه رسیده است؛ بدین سبب سرعت استناددهی به مقالات نشریات داخلی در زمینه پزشکی بالا رفته و می تواند نشان دهنده پی گیری جدی تر نتایج تحقیقات پژوهشگران توسط همکارانشان باشد. بر طبق این گزارش فقط ۱ درصد از نشریات هستند که نتوانستند استنادی را به خود اختصاص دهند.
وی تصریح کرد: باید به استناددهی کم پژوهشگران کشور به یکدیگر توجه کرد. برای ورود به این مساله و تحلیل عمیق تر، لازم است مقایسه ای بین رفتار استنادی داخلی پژوهشگران با استناددهی در نشریات بین المللی صورت پذیرد. از طرف دیگر همان گونه که یکی از فلسفه های ایجاد و گسترش نشریات داخلی نیازهای داخل کشور بوده است، لازم است شاخص ها و روش های ارزیابی بومی را گسترش داد تا میزان دستیابی به این هدف قابل ارزیابی باشد.
دکتر عظیم زاده افزود: دسته بندی نشریات به زیرگروه های تخصصی و رصد نحوه ی تعامل بین پژوهشگران و نیز افزایش سطح دسترسی مخاطبان به مقالات نشریات کشور، از دیگر کارهای قابل انجام در این راستا است.

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی (SID)، سه نشریه برتر که به زبان فارسی منتشر می شوند و در این گزارش نیز وجود دارند به شرح زیر معرفی می گردند:
سالمند (رتبه ۴۴)
روان پرستاری (رتبه ۶۴)
سلامت کار ایران (رتبه ۶۸)
علاقمندان می توانند جهت دریافت اطلاعات کامل این گزارش به آدرس https: //www.sid.ir/jcr مراجعه کنند.