تشکیل چهار کارگروه جهت بررسی نهایی محورهای سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی

ربات کشاورز: سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم مقام معظم رهبری برای دوره ی جدید شورا مورد تاکید قرار گرفته بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز (شنبه ) به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد و در آن محورهای مختلف سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و قرار شد دبیرخانه شورا برای تصویب نهایی این سند در جلسه ۲۴ اسفند، ۴ کارگروه تشکیل دهد تا در قالب این کارگروه ها همه محورهای اساسی سند تحول شورا مورد بررسی کامل و جامع قرار بگیرد.

منبع: