ستاری مطرح کرد؛ راه اندازی سرای نوآوری با هزینه بخش خصوصی

به گزارش ربات کشاورز معاون علمی و فناوری با تکیه بر تحرک بخش خصوصی در زیست بوم نوآوری کشور اظهار داشت: تعدادی سرای نوآوری دیگر بزودی افتتاح می شوند که تمام اینها با هزینه بخش خصوصی صورت گرفته است.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، سورنا ستاری در آئین افتتاح و بهره برداری سرای نوآوری صنایع خلاق با ابراز خرسندی از به نتیجه رسیدن سرای نوآوری صنایع خلاق در مرکز پایتخت، اظهار داشت: توسعه هیچ مقوله ای به اندازه فرهنگ و محصولات این حوزه مهم نیست. معاون علمی وفناوری با ابراز رضایت از حرکت های جدید دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه نواوری وصنایع خلاق، اظهار داشت: این که دانشگاه آزاد اسلامی تصمیم می گیرد بخش عمده ای از درآمدهای خویش را از محل توسعه شرکتهای دانش بنیان و خلاق ایده های نوآورانه و بها دادن به زمینه های فناورانه به دست بیاورد، جای شادمانی دارد. این حرکت به آن مفهوم است که این دانشگاه نمی خواهد تنها وابسته به شهریه باشد. ستاری با بیان این که حرکتی که توسط دانشگاه آزاد اسلامی درحال توسعه است، در دانشگاههای دولتی هم به وجود آمده، اضافه کرد: این اتفاق در دانشگاه های دولتی هم دارد به چشم می آید؛ این که آنها در مسیری قرار بگیرند که درآمدشان را از محل هایی دیگر به دست آورند، قابل تحسین است. تحرک بخش خصوصی در زیست بوم نوآوری کشور معاون علمی و فناوری با بیان این که افتتاح این ساختمان، اتفاق خوبی برای توسعه صنایع خلاق است، اظهار داشت: هم اکنون، خانه های نوآوری، به بخشی از زیست بوم تهران تبدیل گشته که روزبه روز درحال گسترش است. ما الان بیشتر از ۶۰۰ شرکت دانش بنیان تنها در ناحیه نوآوری شریف داریم، حدود ۷۰ خانه خلاق و نواوری در سرتاسر کشور وجود دارد که هر کدام از آنها در راه توسعه قرار دارند. یک سرای نوآوری دیگر هم بزودی افتتاح می شود و تمام اینها با هزینه بخش خصوصی صورت گرفته است. ستاری با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در دوره دکتر طهرانچی، حرکات خوبی در زمینه توسعه زیست بوم فناوری انجام داده، اظهار داشت: محوریت ما در معاونت علمی و فناوری، توسعه بخش خصوصی و کمک به ساختار شرکت ها است. دانشگاه آزاد اسلامی می تواند کمک های زیادی به ما در این حوزه بکند. دانشجویان این دانشگاه، یک فرق اساسی با دانشجویان دانشگاه های دولتی دارند و آن اینکه، شهریه پرداخت می کنند و این عامل می تواند حس کارآفرینی را در آنها ایجاد نماید و توانمندی های کارآفرینانه آنها را به منصه ظهور بگذارد.

منبع: