رئیس پژوهشکده فرآوری مواد معدنی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس: شناخت فناوری های آینده و منابع استراتژیک در برتری کشورها برای آینده حیاتی می باشد

ربات کشاورز: رییس پژوهشکده فرآوری مواد معدنی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس شناخت فناوری های آینده و شناسایی منابع راهبردی را در برتری کشورها برای آینده حیاتی دانست.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر مهدی ذاکری در نخستین سمینار «بررسی چشم انداز تولید عناصر کمیاب خاکی و تأثیر آن بر برتری استراتژیک کشورها» که توسط مرکز مطالعات آینده پژوهی و با همکاری پژوهشکده فراوری مواد معدنی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس برگزار شد، هدف از برگزاری سمینار مذکور را معطوف کردن دیدگاه سیاستگذاران و فعالان حوزه صنعت و معدن به برنامه ریزی، سیاست گذاری و سرمایه گذاری بر اساس آینده نگری در حوزه عناصر کمیاب خاکی عنوان نمود.
رئیس پژوهشکده فرآوری مواد معدنی، از این پژوهشکده بعنوان مرکزی نوآور برای معرفی ظرفیت های فرصت ساز در حوزه معدن و فراوری برای آینده کشور یاد کرد و اضافه کرد: شناخت فرصت ها نیازمند آینده نگری، تحلیل تکنولوژی های جدید و کشف نیازهای آینده است تا بتوانیم به صورت پیش دستانه در این عرصه ها سرمایه گذاری و خلق فرصت نماییم.
وی نگرش آینده پژوهانه را لازمه یک فعالیت اقتصادی هدفمند و پویا دانست و اظهار داشت: در این سمینار، دکتر فریال مستوفی؛ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری ایران و چین به تبیین «فرصت های سرمایه گذاری در حوزه صنعت و معدن با نگاهی به آینده» پرداخت و دکتر عین اله کشاورز ترک؛ آینده پژوه و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی هم جایگاه « آینده پژوهی در برنامه ریزی و سیاست گذاری حوزه صنعت و معدن» را مورد بحث قرار داد.
دکترذاکری در ادامه شناخت فناوری های آینده و شناسایی منابع استراتژیک را در برتری کشورها برای آینده حیاتی دانست و اضافه کرد: در این سمینار همچنین، دکتر میرعلی اصغر مختاری؛ عضو هیات علمی دانشگاه زنجان، جایگاه اقتصادی و استراتژیک عناصر کمیاب خاکی را در فناوری های آینده مورد تحلیل قرار داد و مطالعات اکتشافی انجام گرفته در این عرصه را در ایران شرح داد.
رئیس پژوهشکده فرآاوری مواد معدنی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس شناخت کامل از وضعیت کشور در مقایسه با سایر کشورها در زمینه بهره برداری از عناصر کمیاب را زمینه ساز توجه بیشتر سرمایه گذاران دانست و اضافه کرد: سمینار مذکور میزبان عرضه دکتر فراز سلطانی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک در مورد « روش های بهینه فرآوری عناصر کمیاب خاکی از منابع معدن اولیه و ثانویه و روش های بازیافت از منابع غیر معدنی همینطور وضعیت فراوری عناصر نادر خاکی در ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای دنیا» بود.
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس، دکتر ذاکری با ابراز امیدواری از این که سمینار بررسی چشم انداز تولید عناصر کمیاب خاکی و تأثیر ان بر برتری استراتژیک کشورها؛ نقطه عطفی در نگاه آینده پژوهانه به برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه صنعت و معدن باشد، استقبال اساتید، فعالان حوزه معدن و دانشجویان را از نخستین سمینار بررسی چشم انداز تولید عناصر کمیاب خاکی و تأثیر آن بر برتری استراتژیک کشورها خیلی خوب توصیف کرد.
رئیس پژوهشکده فرآوری مواد معدنی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس در خاتمه از هرگونه ایده و نظر و همکاریهای علمی و اجرایی در حوزه های جدید متناسب با کارکرد پژوهشکده استقبال کرد.

منبع: