توسط پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی انجام شد؛ برگزاری مجازی کارگاه آشنایی با داده کاوی در حوزه سلامت

به گزارش ربات کشاورز کارگاه آموزشی ˮآشنایی با داده کاوی در حوزه سلامت و مبانی اولیه تحلیل آنˮ توسط پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، به صورت مجازی و با حضور تعدادی از اندیشمندان، متخصصین و دانشجویان حوزه سلامت برگزار گردید.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، علی اصغر حایری، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم بهداشتی و مدرس این کارگاه ضمن اشاره به مفهوم داده کاوی اظهار داشت: داده کاوی (Data Mining) مترادف با یکی از عبارت های استخراج دانش، برداشت اطلاعات، وارسی داده ها و حتی لایروبی کردن داده ها است؛ ازاین رو ایده ای که مبنای داده کاوی است، فرآیند با اهمیتی از شناخت الگوهای بالقوه مفید، تازه و در نهایت قابل درک در داده ها است. داده کاوی در واقع کشف ساختارهای جالب توجه، غیرمنتظره و با ارزش از داخل مجموعه وسیعی از داده ها و فعالیتی است که اساساً با آمار و تحلیل دقیق داده ها منطبق است.

حایری اضافه کرد: داده کاوی و کشف دانش در پایگاه داده ها همزمان با ایجاد و استفاده از پایگاه داده ها در اوایل دهه ۸۰ برای جستجوی دانش در داده ها شکل گرفته است؛ با این وجود تحقیق جدی روی مبحث داده کاوی از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد.
عضو هیات علمی پژوهشکده علوم بهداشتی تاکید کرد: امروزه با افزایش دسترسی به مقادیر زیادی از داده های در ارتباط با بیماران برای عرضه دهندگان، استفاده از داده کاوی در مراقبت های بهداشتی توسط سازمان ها با تمرکز بر بهینه سازی، کارایی و کیفیت تحلیل های پیشبینی کننده شان انجام می گیرد و به علت توسعه داده ها در حوزه سلامت، داده کاوی هم در این عرصه اهمیت بیشتری پیدا کرده است. همچون عواملی که لزوم داه کاوی را در دنیای امروز دوچندان کرده است، میتوان به گسترش فناوری های ذخیره و بازیابی داده ها، افزایش روز افزون حجم داده های ذخیره شده، تنوع بسیار زیاد در داده های و همچنین ظهور و گسترش ابزارها و محتواهای چند رسانه ای اشاره نمود.

وی تصریح کرد: روش های متفاوتی برای داده کاوی مورد استفاده قرار می گیرد، ولی روش ها به طور عمده در دو گروه اصلی نظریه محور و داده محورقابل دسته بندی هستند. نکته اصلی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که داده کاوی از بررسی داده ها آغاز نمی گردد، بلکه مرحله اول آن شناخت کسب و کار است. پس تا کسب و کار و حیطه مطالعه به خوبی شناخته نشود، کار با داده ها دستاورد مناسبی نخواهد داشت.
در کارگاه آموزشی آشنایی با داده کاوی در حوزه سلامت و مبانی اولیه تحلیل آن تلاش شد کلیات روش ها و مراحل داده کاوی به متخصصان این حوزه انتقال داده و زمینه برای توسعه این گونه مطالعات در بخش سلامت فراهم گردد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی این پژوهشکده با هدف دانش افزایی و ارتقاء توانمندی متخصصان حوزه سلامت مبادرت به برگزاری کارگاه ها و وبینارهای مختلفی در ابعاد مختلف حوزه سلامت نموده است و امید است این برنامه های آموزشی نقش موثری در ارتقا توانمندی دانشجویان و پژوهشگران این حوزه داشته باشد.