جهاد دانشگاهی اعلام کرد؛ قطار ملی مترو با انجام آزمون های سرعت آماده مسافرگیری می شود

به گزارش ربات کشاورز جهاددانشگاهی در مورد آخرین وضعیت قطار ملی اعلام نمود این قطار با انجام آزمون های سرعت آماده مسافرگیری می شود.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و مدیر کارگروه پروژه طراحی و راه اندازی قطار ملی مترو با حضور در شرکت واگن سازی تهران از قطار ملی متر بازدید نمود.
طیبی در این بازدید با اعلان اینکه بر این باوریم که اقتصاد ما باید متکی بر تولید ملی باشد افزود: تولید ملی هم باید متکی بر علم و فناوری پیشرفته داخلی باشد تا بتواند رقابت پذیری خودرا از جنبه فناوری و روزآمدی حفظ نموده و در کنار تامین نیازهای داخل کشور بتوانیم وارد بازارهای جهانی و منطقه ای شویم.
وی در ادامه با اشاره به سابقه تولید قطار ملی و اقدامات جهاددانشگاهی در این رابطه اظهار داشت: از انتهای دهه ۷۰ دو حوزه تخصصی حمل و نقل ریلی و سیستم رانش و ساخت دکل های حفاری را که هر دو ترکیب برق و مکانیک و زیرشاخه های آن هستند را در دستور کار قراردادیم.
رئیس جهاددانشگاهی دراین زمینه به مشکلات تحریم برای انتقال تکنولوژی اشاره نمود و اظهار داشت: در حوزه سیستم رانش با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پروژه ای تعریف شد که به سبب گرانی ها از حد پایلوت فراتر نرفت.
وی با اعلان اینکه در سال ۱۳۹۵ به این نتیجه رسیدیم کل ساخت یک رام قطار مترو را شروع نماییم اضافه کرد: در همین رابطه با پیشنهاد جهاددانشگاهی در برنامه ششم توسعه در دو ماده ۵۴ و ۳۶ تولید قطار ملی با ۸۵ درصد تولید داخل و آب شیرین کن ها با ۷۵ درصد داخلی سازی به تصویب رسید.
طیبی افزود: با استناد به همین مصوبه و پیگیری ما، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به این قضیه ورود کرد و با همکاری و حمایت شهرداری تهران، شرکت مترو و واگن سازی تهران قرار شد یک رام کامل قطار ملی بومی سازی شود و در نتیجه قرارداد تولید یک رام قطار ملی مترو بود.
رئیس جهاددانشگاهی با اعلان اینکه خیلی ها باور نداشتند که این پروژه به سرانجام می رسد اظهار داشت: استعداد در تمام افراد و جوامع وجود دارد، مهم باور و حمایت درست است که در این پروژه به نحو احسن انجام شد و همه مسئولان مربوطه خوب پایه پروژه ایستادند و اثبات کردیم کار شدنی است.
وی با اشاره به این که امیدوار هستم عقد قرارداد ساخت ۱۱۳قطاری که شهرداری تهران نیازمند آنست و ۱۰۵ دستگاهی که معاونت علم و فناوری و همه ما به دنبال آن هستیم زودتر بسته شود تا این تابو بطور کامل از بین رود و نشان دهیم می توان یک کار خوب ایرانی را بطور کامل و با فناوری روز و کیفیت بالا به سرانجام برسانیم اظهار داشت: همان گونه که در بحث ساخت دکل های حفاری توانستیم به موفقیت دست یابیم امیدواریم این قطار در آینده نزدیک، بعد از کسب استانداردهای لازم به ریل حرکت افتد و مسافرگیری کند.
قطار ملی مترو درحال کسب استانداردهای بین المللی
طاهرزاده مدیر کارگروه پروژه طراحی و راه اندازی قطار ملی نیز در این بازدید با اعلان اینکه بسیاری بر این باور بودند که پروژه قطار ملی به سرانجام نمی رسد اظهار داشت: اما نه فقط قطار ملی حرکت کرد، بلکه بسیار هم موفق بود.
وی با اعلان اینکه این پروژه برای نخستین بار در کشور انجام شد و به مرحله عملیاتی رسید افزود: هم اکنون آزمون های حرکتی و گرفتن تأییدیه فنی و استانداردهای بین المللی این قطار وارد مرحله اجرائی شده است. امیدواریم تا خردادماه مجوزهای لازم صادر شود تا بتوانیم مسافرگیری قطار را انجام دهیم.

منبع: