در وبینار علمی تخصصی مددکاری اجتماعی و تغییرات اقلیمی مطرح شد زنان و کودکان در مقابل تغییرات اقلیمی لطمه پذیرتر هستند

ربات کشاورز: در وبینار علمی تخصصی «مددکاری اجتماعی و تغییرات اقلیمی» تاثیر تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر گروههای اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، وبینار علمی تخصصی «مددکاری اجتماعی و تغییرات اقلیمی» امروز، بیست و چهارم اسفندماه به مناسبت «روز مددکاری اجتماعی» با همکاری جهاد دانشگاهی واحد الزهرا و سازمان بهزیستی انجام شد.
دکتر زهرا تقی زاده، رییس جهاددانشگاهی واحد الزهرا در این مراسم اظهار داشت: نخستین وبینار ملی «مددکاری اجتماعی و تغییرات اقلیمی» را با همکاری سازمان بهزیستی کشور برگزار می نماییم. مددکاری اجتماعی نه فقط به به مطالعه جنبه های فردی و اجتماعی می پردازد بلکه تاثیر عوامل زیست محیطی بر زندگی انسان ها را هم بررسی می کند.
وی افزود: بطور قطع، تمام آحاد جامعه تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار می گیرند اما گروههای لطمه پذیر یعنی کودکان، زنان و اقشار محروم لطمه بیشتری می بینند.
رییس جهاددانشگاهی واحد الزهرا با اعلان اینکه امیدوار هستم این وبینار سرآغازی برای برگزاری وبینارهای علمی و تخصصی قوی تر باشد، اظهار نمود: من از سازمان بهزیستی تشکر می کنم که برای برگزاری این وبینار با ما همکاری کرد. همین طور از تمام پزوهشگران و نخبگانی که بصورت انلاین در این برنامه حضور دارند و مقالات خودرا ارا ارئه می دهند، قدردانی می کنم.

برای گسترش عدالت اجتماعی تلاش کنیم
نرجس خاتون اسعدی خلیلی، سرپرست دفتر توانمندسازی خانواده و زنان در این وبینار اظهار نمود: تغییرات اقلیمی و کاهش نزولات آسمانی از عوامل جهت دهنده تغییرات اقلیمی هستند؛ ایران هم در کمربند خشک زمین قرار دارد، این مساله هم مزید بر علت شده و تغییرات را ملموس تر می کند. تغییرات اقلیمی در ۴ سده اخیر سبب شده خیلی از مناطق نیمه خشک به خشک تبدیل شوند.
وی افزود: بدون شک، تغییرات اقلیمی بر زندگی انسان ها اثرگذار می باشد و باید مورد توجه قرار گیرد. تلاش می نماییم باتوجه به مددکاری اجتماعی و مساله تغییرات اقلیمی در جهت گسترش عدالت اجتماعی گام برداریم.

نیاز به تجمیع اطلاعات داریم
ابوالفضل پرپنجی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران در این وبینار اظهار داشت: کمیته امداد با افرادی مواجه می باشد که در فقر مطلق یا نسبی به سرمی برند. تغییرات اقلیمی، مسائل اجتماعی، موضوع های سیاسی بر مساله مددکاری اجتماعی تاثیرگذاشته اند. ما برای توانمندسازی و ایجاد شغل پایدار و کسب معیشت تلاش می نماییم.
وی افزود: تغییرات سبب شده که در رابطه با موضوع مددکاری گرفتار چالش شویم و در رابطه با تصمیم گیری درباره افراد لطمه دیده گرفتار نقصان باشیم. نیاز به تجمیع اطلاعات داریم که در یک ارتباط همدلانه بتوانیم خدمات خودرا به جامعه هدف ارائه دهیم.
در بخش دوم این وبینار، پژوهشگران، مقالات علمی خود در رابطه با مددکاری اجتماعی و تغییرات اقلیمی را در پنل علمی ارائه دادند.

منبع: