معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم خبر داد: تدوین طرح نظام ملی نوآوری تا دو ماه آتی

به گزارش ربات کشاورز معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با تاکید بر این که زیست بوم فناوری بستر مطمئن تولید و اشتغال آفرینی است، اظهار داشت: نظام ملی نوآوری و فناوری تا دو ماه آتی تدوین می شود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از وزارت علوم، دکتر علی خیرالدین در نشست رؤسای دانشگاه ها که با دستور راهکارهای تحقق شعار سال و از سرگیری آموزش حضوری برگزار شد، اظهار داشت: تدوین نظام ملی نوآوری و فناوری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت علوم محول شده است و وزارت علوم با همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری و با انجام مطالعات تطبیقی در سایر کشورهای دنیا، تا دو ماه آتی این طرح را تدوین و برای تصویب به شورا ارائه می کند. تدوین طرح سکوهای علمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی وی اظهار داشت: تدوین طرح سکوهای علمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حمایت وزارت علوم انجام شد، می تواند در یکپارچه سازی سامانه های پژوهشی کشور و عملیاتی شدن نظام ایده ها و نیازها به وزارت علوم کمک نماید. معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با اشاره به این که هدف این معاونت تسهیل گری و تکمیل زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور است اظهار داشت: این امر با محوریت پارک های علم و فناوری، پژوهشگاه ها و دانشگاه ها صورت خواهد گرفت و تلاش می نماییم با شبکه سازی ذی نفعان در حوزه فناوری و نوآوری در سطوح ملی و بین المللی به این اهداف دست پیدا نماییم. خیرالدین با اشاره به این که در خیلی از شهرستان ها مراکز رشد فناوری وجود دارد، اظهار داشت: باید مراکز کارآفرینی و نوآوری نیز با همکاری دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری تشکیل گردد تا سیستم علم و فناوری و تحقق اهداف فناورانه نظام آموزش عالی کشور محقق شود. تخصیص میانگین ۱۰۰ میلیون تومان به مراکز رشد و فناوری وی با اشاره به برنامه وزارت علوم برای پیشرفت فناوری و نوآوری در کشور اضافه کرد: بودجه کارهای فناورانه ستاد وزارت علوم ۱۲۶ میلیارد تومان بود که در ۶ ماه گذشته فقط ۱۰ درصد آن محقق شده بود. اما با پیگیری های مسئولان وزارت علوم در دوره اخیر ۱۰۰ درصد این میزان تحقق یافت و بصورت میانگین ۱۰۰ میلیون تومان به مراکز رشد و فناوری تخصیص یافت. معاون وزیر علوم تاکید کرد: برای تکمیل زیست بوم فناوری باید سیر تکاملی ایجاد شود که تأسیس مراکز کارآفرینی و نوآوری، ایجاد مراکز رشد، ایجاد پردیس های فناوری و در نهایت ایجاد پارک های علم و فناوری مراحل این سیر تکاملی است. در کمیسیونی که در شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری شکل گرفته است و مجوزهای پارک های علم و فناوری صادر می شود و از این نظر امکان ارائه خدمات بهتر و سریعتر به دانشگاه ها و پژوهشگران فراهم گشته است. وی با تاکید بر ضرورت همکاری دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با بخش خصوصی بمنظور ایجاد پارک های علم و فناوری اظهار داشت: در ماه های اخیر شاهد بهره برداری از دو نوع پارک مشترک بودیم که پردیس علم و فناوری دانشگاه یزد با همکاری مشترک پارک علم و فناوری یزد به بهره برداری رسید و همین طور پردیس فناوری ثامن که با همکاری مشترک پارک علم و فناوری خراسان و شرکت دارویی ثامن در خراسان مجوز گرفته است. فعالیت های معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم با کارهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موازی نیست خیرالدین با اشاره به برخی اظهارنظرها درباب همپوشانی و موازی بودن کارهای معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم با کارهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وجود دارد، اظهار داشت: مرحله ساخت نمونه آزمایشگاهی در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری تا مرحله ۴ (trl) انجام می شود و بعد از آن مراحل تجاری سازی محصول در پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه می یابد. معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم اشاره کرد: این معاونت برنامه های مختلفی را برای توسعه کارهای فناورانه در کشور در نظر گرفته است که طرح هایی مانند دستیار فناوری که در آن دانشجویان در زمان تحصیل خود بعنوان میهمان در شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری حضور می یابند و حقوق ماهانه دریافت می کنند و همین طور پشتیبانی از پایان نامه ها و رساله های در رابطه با مباحث فناوری از ۲۰ تا ۸۰ میلیون تومان به ازای هر دانشجو همچون این اقدامات است. اجرای طرح دستیار فناوری برای دانشجویانی که در پارک های علم و فناوری فعالیت می کنند وی در تشریح طرح دستیار فناوری اظهار داشت: در این طرح برای دانشجویانی که در پارک های علم و فناوری فعالیت می نمایند در مقطع کارشناسی تا یک میلیون تومان، در مقطع کارشناسی ارشد دو میلیون تومان و مقطع دکترا سه میلیون تومان بعنوان کمک هزینه پرداخت می شود. معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با اشاره به حمایت های جدی دولت سیزدهم از مباحث فناوری اظهار داشت: در قانون بودجه سال جاری ۷۰۰ میلیارد تومان برای پشتیبانی از پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و ۳۰۰ میلیارد تومان برای تأسیس پردیس های فناوری و پشتیبانی از مناطق محروم در حوزه فناوری و نوآوری تخصیص پیش بینی شده است. همین طور برای نخستین بار برای معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم نیز ردیف بودجه در نظر گرفته شده است و ۳۵ میلیارد تومان اختصاص یافته است. حمایت از توسعه کارآفرینی و نوآوری در دانشگاه ها وی راهبردهای معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم را پشتیبانی از توسعه کارآفرینی و نوآوری در دانشگاه ها، پشتیبانی از توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری با محوریت پارک های علم و فناوری، هدایت پژوهشگاه های کشور به سمت پژوهش های نیاز محور، شبکه سازی در حوزه علم و فناوری میان ذی نفعان داخلی و خارجی، پایش نظام نوآوری و فناوری کشور و طراحی نظام ایده ها و نیازها عنوان نمود.

منبع: