در ایتالیا؛ سگ رباتیک از شهر تاریخی محافظت می کند

پارک دیرینه شناسی پمپی واقع در ایتالیا ۴ سگ رباتیک به نام اسپات را برای صیانت از خیابان ها و تونل های این شهر تاریخی استخدام کرده است.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از دیلی میل، این ربات ها که بعنوان محافظ عمل می کنند، شب هنگام یا زمانیکه سایت برای بازدید عموم تعطیل می باشد، در آن گشت زنی می کنند و پخش زنده ویدئویی برای کارمندان انسانی خارج از سایت فراهم می کنند. یکی از وظایف اسپات، بررسی تونل هایی است که حفاران غیرقانونی آثار باستانی حفر می کنند و به اشکالات ساختاری منجر می شود. از آن مهم تر این تونل ها خطرناک هستند و بسیار باریکتر از آن هستند که مسئولان بتوانند بطور ایمن به آنها دسترسی یابند.
ربات مذکور در شرکت بوستون دینامیک تولید شده و با بهره گیری از دوربین ها و سنسورهای مختلف بازخوردی دقیق از سازه های پمپی فراهم می آورد. اسپات حتی می تواند کوچک ترین فضاها را نیز بررسی کند و داده هایی از سازه هایی ثبت و جمع آوری کند که دسترسی به آنها دشوار است. همین طور این اطلاعات برای برطرف نمودن چالش های سازه ای و تامین ایمنی، کارآمد هستند. پمپی شهری تایخ است که زیر خاکسترهای آتشفشانی مدفون شده بوده است. امروز باقیمانده این شهر در مساحتی ۴۴۰ هزار مترمربع قابل بازدید است. هرچند سازه های باقیمانده به دلیلهای نیروهای طبیعی و کارهای انسانی در معرض فرسایش قرار دارند.