سرمایه گذاری شرکت های صهیونیستی در فناوری های پیشرفته افزوده شد

شرکت های مستقر در منطقه تحت سلطه رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۱میلادی ۹۰۰میلیون دلار در بخش فناوری های پیشرفته سرمایه گذاری کردند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از رویترز، این رقم ۵ برابر بیشتر از سرمایه گذاری شرکت های مذکور در سال ۲۰۲۰ میلادی است. افزایش سرمایه گذاری شرکتها در فناوری های پیشرفته در حالی انجام می شود که سازمان نوآوری رژیم صهیونیستی در ۲۰۲۰ میلادی اهتمام کرد موسسات را به سرمایه گذاری بیشتری در صنعت فناوری این منطقه تشویق کند. یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی نیز فناوری های پیشرفته است که حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آنرا تشکیل می دهد. تحت این برنامه سازمان مذکور حمایت مالی به ارزش ۶۲۳.۵ میلیون دلار برای سرمایه گذاری موسسات در شرکت های نوآور فراهم می آورد. در صورتی که بازدهی شرکتی که سرمایه را دریافت کرده، منفی باشد، سرمایه گذاران ۷ سال بعد قادر به دریافت ۴۰ درصد سرمایه خود خواهند بود. صندوق های بازنشستگی مستقر در منطقه تحت تسلط رژیم صهیونیستی بعد از از میان رفتن حباب فناوری در دهه ۲۰۰۰ میلادی و وضع قوانین محدود کننده، از سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته کناره گیری کرده اند. در این میان بیشتر سرمایه گذاری در شرکتهای فناوری رژیم صهیونیستی خارجی بوده است. بگفته سازمان نوآوری رژیم صهیونیستی تعداد قراردادهای این بخش با سرمایه گذاران شرکت از ۳۴ مورد در ۲۰۲۰ به ۱۲۰مورد در ۲۰۲۱ میلادی رشد کرده است.