مدیر سازمان فضایی روسیه خبر داد؛ قطع همکاری سازمان فضایی روسیه با حامیان اوکراین

به گزارش ربات کشاورز دیمیتری راگوزین مدیر سازمان فضایی روسیه در تلگرام اعلام نمود راسکاموس با کشورهایی که تسلیحات و پشتیبانی سیاسی از اوکراین فراهم می کنند، همکاری نخواهد کرد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از تاس، او در اینباره نوشت: راسکاموس پروژه های مشترک با کشورهای غربی را بیشتر به علل اخلاقی تعلیق کرده است. ما با کشورهایی که اسلحه و مربی جنگی به اوکراین می فرستند و همینطور از گروه نازی ها در کیف حمایت سیاسی می کنند، هیچ گونه همکاری نمی نماییم. مدیر راسکاموس پیش از این تاکید کرده بود نمی تواند وانمود کند همه چیز در صنعت فضایی آرام است. از طرفی دولت آمریکا مهمات جنگی برای اوکراین فراهم می کرده است.