در کمیته تحقیقات دانشجویی پژوهشکده سرطان معتمد مطرح شد؛ دعوت از دانشجویان علاقمند و مستعد رشته های علوم پزشکی برای ارائه ایده

ربات کشاورز: در اولین جلسه کمیته تحقیقات دانشجویی پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی که با حضور پدر پیوند سلول های بنیادی ایران برگزار شد، بر استفاده از ظرفیت های بالای جهاد دانشگاهی در فراهم کردن بستر مناسب برای جذب دانشجویان نخبه و همچنین، دعوت از دانشجویان علاقمند و مستعد رشته های علوم پزشکی برای ارائه ایده های خود به این کمیته تاکید شد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، پروفسور اردشیر قوام زاده، پدر پیوند سلول های بنیادی ایران در اولین جلسه کمیته تحقیقات دانشجویی پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی اظهار داشت: فرصت بزرگی که در عرصه سلول درمانی وجود دارد، علاقمندی و حضور دانشجویان بعنوان سرمایه های عظیم کشور دراین زمینه است.

مشاور عالی رییس پژوهشکده سرطان معتمد ضمن تشویق دانشجویان به فعالیت در عرصه پژوهش و تولید علم، به برنامه های بلندمدت کمیته تحقیقات در امتداد سلول درمانی و سایر پروژه ها پرداخت.

استفاده از ظرفیت های بالای جهاد دانشگاهی در فراهم کردن بستر مناسب برای جذب دانشجویان نخبه

مائده روزبهانی، دانشجوی پزشکی و دبیر این کمیته نیز تاکید کرد: هدف ما از تشکیل این کمیته، استفاده از ظرفیت های بالای جهاد دانشگاهی در فراهم کردن بستر مناسب برای جذب دانشجویان نخبه و استفاده حداکثری از ایده ها و توانمندی های آنان در عرصه سلول درمانی، سرطان و سایر حوزه ها است. در این راستا بعد از غربالگری و جذب دانشجویان و بررسی ایده ها و توانمندی های آنها، در صورت قابل اجرا بودن ایده های آنها، در حوزه اجرائی کردن آنها سرمایه گذاری و طبق موازین، تمامی امتیازات مادی و معنوی دانشجویان حفظ خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی، وی با دعوت از دانشجویان علاقمند و مستعد رشته های علوم پزشکی برای ارائه ایده های خود به کمیته ابراز امیدواری کرد که این کمیته بتواند بستر لازم را برای رشد و هدایت دانشجویان فراهم نموده و موثرترین حمایت ها را بمنظور پیشبرد تحقیقات در اختیار آنها بگذارد.

منبع: