سورنا ستاری: نوآوری موجب دوبرابر شدن ارزش افزوده بنگاه های اقتصادی می شود

معاون علمی و فناوری اظهار داشت: استقبال از نوآوری ارزش افزوده بنگاه های اقتصادی را چند برابر می کند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، سورنا ستاری و سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت در نشست هم اندیشی ارتقای تولید دانش بنیان در شرکت های بزرگ در سالی که به نام «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین» نامگذاری شده است حضور بهم رساندند تا راهکارهای توسعه بازار شرکت های دانش بنیان و چگونگی رفع موانع گسترش کسب وکار این شرکتها و دانش بنیان شدن شرکت های بزرگ و صنایع را بررسی نمایند. ستاری در این جلسه با اشاره به این که تعدادی از بخش های دولتی و شرکت های خصوصی از نوآوری استقبال نمی کنند، اظهار داشت: این مجموعه ها به سبب پشت گرمی مالی که دارند، چندان رغبتی به استقبال از نوآوری ندارند در صورتیکه این کار سرمایه و ارزش افزوده آنها را چندین برابر خواهدنمود. معاون علمی و فناوری رییس جمهوری اضافه کرد: طی چند سال اخیر برای شکل گیری زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور زحمات زیادی کشیده شد و مشکلات زیادی را متحمل شدیم. اما با وجود همه موانع، این هدف محقق شد. خوشبختانه همکاری ها و همدلی ها برای پشتیبانی از توسعه شرکت های دانش بنیان و خلاق بالا رفته است. رییس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به این که زیست بوم فناوری و نوآوری از دانشگاه ها شروع شده است و تا بازار ادامه می یابد، اشاره کرد: در این میان سهم صنایع بزرگ زیاد نیست و باید تلاش نماییم این سهم را افزایش دهیم. ستاری افزود: صنعت با کارخانه فرق دارد و باید بپذیریم که کارخانه داری به توسعه کشور منتج نمی گردد. باید خود ما از طراحی و تولید خط و استفاده از دانش فنی بومی برای ایجاد صنعت استفاده نمائیم نه این که خط تولید را از دیگر کشورها بخریم و فقط تولیدکننده شویم. معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اعلان اینکه صنایع برای توسعه یافتن به توان شرکت های دانش بنیان نیاز دارند اظهار داشت: هر جایی که شرکت های دانش بنیان ورود کردند مشکلات کمتر شد؛ اما برخی صنایع چون کشاورزی که هنوز فناوری به خوبی در آنها رخنه نکرده با مشکلات عدیده ای روبرو هستند و حجم واردات در این عرصه بالا است. ستاری با تشبیه دولت نفتی به دولت چاق و غیرچابک، بیان کرد: دولتی که وابسته به نفت باشد، قوانین دست و پاگیر و بخش سنتی آن به سختی با با نوآوری همراه می شوند؛ اما ثابت شده است که عدم استقبال از نوآوری یعنی شکست صنایع سنتی. دانشگاهی که به نفت وابسته باشد مشکلات جامعه را حل نخواهد کرد. کلید شکل گیری دانشگاه های نسل ۳و ۴ در کشور در گرو نوآوری ها و فروش فناوری به صنعت و تعریف رفع نیازهای صنعت در دانشگاه است. معاون علمی و فناوری رییس جمهور اضافه کرد: شرکت های دانش بنیان یعنی سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش. در حقیقت مشکلات جامعه، مردم و صنایع را محصولات دانش بنیان رفع می کنند. بنا بر این باید زیست بوم شرکت های دانش بنیان را توسعه دهیم. ستاری با ابراز خرسندی از ایجاد یک همدلی ملی برای توسعه شرکت های دانش بنیان، اظهار نمود: این اتفاق نتایج خوب و اثربخشی برای کشور رقم خواهد زد و شاهد بروز اتفاقات خوبی برای آینده این زیست بوم خواهیم بود. امیدواریم این همدلی ها ادامه داشته باشد. معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره به همکاریهای خوب میان معاونت علمی و وزارت صمت، اظهار داشت: همکاری دو جانبه شکل گرفته و همراهی دولت می تواند اتفاقات خوبی رقم بزند و امیدواریم به زودی شرایط برای فعالیت شرکت های دانش بنیان وخلاق بیشتر از قبل برقرار شود.