توسط صندوق نوآوری و شکوفایی؛ شتابدهنده های دانش بنیانی به دانشگاهها وصل می شوند

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی از حضور شتابدهنده ها در دانشگاه ها اطلاع داد و اظهار داشت: در تلاش هستیم که با تسهیلات اعطایی به این شتابدهنده ها به رشد استارت آپهای دانشگاهی کمک نماییم.

سیاوش ملکی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عنوان «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» که مقام معظم رهبری برای سال جاری تعیین کردند را باید در ادامه عناوین سالهای قبل «جهش تولید»، و «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» دید.
وی با اعلان اینکه خوشبختانه مجلس شورای اسلامی و دولت با تدوین و تصویب قانون «جهش تولید دانش بنیان» پیشاپیش به استقبال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین رفته اند اظهار داشت: تحقق هدف «دوبرابری تعداد شرکتهای دانش بنیان» امسال بدون تخطی از استانداردهای دانش بنیانی و پول پاشی دست یافتنی است، اما الزاماتی دارد.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به این الزامات و راهکار ها اظهار داشت: «ترویج و آگاهی بخشی به هسته ها و شرکتهای فناور مستعد دانش بنیانی»، «تسهیل فرآیند ارزیابی شرکتهای متقاضی دانش بنیانی»، «توسعه زیست بوم کارآفرینی دانشگاه ها» و «توسعه زیست بوم نوآوری شرکتهای بزرگ» از مهم ترین الزامات افزایش تعداد شرکتهای دانش بنیان در کوتاه مدت هستند.
ضرورت ترویج و آگاهی بخشی به هسته ها و شرکتهای فناور مستعد دانش بنیانی
ملکی فر درباره «ترویج و آگاهی بخشی به هسته ها و شرکتهای فناور مستعد دانش بنیانی» اظهار داشت: پژوهشگران و فناوران، هسته های فناور، و شرکتهای فناور زیادی در سرتاسر کشور داریم که تقریباً تمام شرایط و معیارهای اصلی دانش بنیانی را دارند، اما به سبب عدم آگاهی از مواهب قانون دانش بنیان یا ناآشنایی با فرایندها و روال های اداری، برای دانش بنیانی اقدام نکرده اند. بخصوص مراکز رشد و پارک های فناوری می توانند دراین زمینه اقدامات مؤثری انجام دهند.
وی در مورد «تسهیل فرآیند ارزیابی شرکتهای متقاضی دانش بنیانی» اظهار داشت: فرآیند ارزیابی شرکتهای دانش بنیان که به صورت متمرکز توسط مرکز شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام می شود، هم اکنون حدود ۳ ماه طول می کشد و نیازمند تکمیل کاربرگ های تخصصی توسط شرکت ها است. البته مرکز شرکتهای دانش بنیان از زمستان ۱۴۰۰ مشغول بازبینی و بازمهندسی فرآیندهای ارزیابی شرکتهای متقاضی است و می کوشد این فرآیند را به یک ماه کم کند. اگر این فرایندها تسهیل و تسریع شود، تعداد متقاضیان و متعاقباً تعداد شرکتهای دانش بنیان افزایش خواهد داشت.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد: اما راهکار اساسی تر افزایش تعداد شرکتهای دانش بنیان، تقویت زیست بوم کارآفرینی دانشگاه های کشور است. مخزن اصلی نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده، دانشگاه ها هستند. جوانان بهترین سالهای عمر خویش را در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترا در دانشگاه ها می گذرانند. دانشگاه می تواند در شکل بخشیدن به مسیر حرفه ای دانش جویان، تقویت مهارت های حرفه ای آنان و آماده تر شدن آنها برای کارآفرینی مؤثر باشد.
ملکی فر افزود: نکته مهم که معمولا فراموش می شود این است که ما صرفا به کارآفرین نیاز نداریم و توسعه خیلی از شرکتهای دانش بنیان موجود، مستلزم جذب کارکنان توانمند است. بنابراین دانشگاه ها بجز مهارت های کارآفرینی، باید تقویت مهارت های حرفه ای و شغلی را هم جدی تر دنبال کنند.
وی با اعلان اینکه برخی دانشگاه ها مانند دانشگاه صنعتی شریف، تجارب خوبی در زمینه ایجاد زیست بوم کارآفرینی دارند اظهار داشت: دانشگاه شریف طی ۲۰ سال قبل با اقدامات مستمر و هدفمند توانسته است یک زیست بوم کارآفرینی در جوار خود شکل دهد که اینک پذیرای حدود ۵۰۰ شرکت دانش بنیان، فناور و استارت آپ است. در ناحیه نوآوری شریف، طیف کثیری از بازیگران زیست بوم نوآوری، از مرکز رشد و پارک فناوری تا شتابدهنده، صندوق پژوهش و فناوری، سرمایه گذار جسورانه، کارگزار تجاری سازی و امثال آن وجود دارد و به صورت خلاصه، جهاز کارآفرینی یک جا جمع شده است.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد: زیست بوم های کارآفرینی دانشگاهی کارکردهای گوناگونی دارند، از الهام بخشی و تقویت امید و اعتماد به نفس دانشجویان گرفته تا آموزش و مشاوره و تأمین سرمایه اولیه لازم برای ایجاد یک کسب و کار.
وی اشاره کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امسال می تواند با کمک معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی به تکثیر این تجارب در سایر دانشگاه ها کمک نماید.
توسعه زیست بوم نوآوری شرکتهای بزرگ
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به نقش شرکتهای بزرگ و صنعتی در توسعه اقتصاد دانش بنیان اظهار داشت: همکاری شرکتهای بزرگ کشور مانند پتروشیمی ها، بانک ها، بیمه ها، اپراتورهای مخابراتی و امثال آنها با فناوران کشور می تواند یک همکاری برنده_برنده باشد که به شکل گیری شرکتهای دانش بنیان جدید منجر می شود. اغلب شرکتهای بزرگ جهان برای حفظ مزیت رقابتی خود به نوآوری باز روی آورده اند و با ایجاد مرکز نوآوری، شتابدهنده یا سرمایه گذاری جسورانه شرکتی، توان توسعه فناوری و نوآوری خویش را دوچندان می کنند.
وی اظهار داشت: در ایران هم آگاهی بخشی و تشویق شرکتهای بزرگ صنعتی به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و همکاری فناورانه با کوچکترها در چارچوب های مختلف، همچون مشارکت در تأمین سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری یا صندوق های جسورانه بورسی می تواند در توسعه کیفی و کمی شرکتهای دانش بنیان مؤثر باشد.
ملکی فر با اشاره به اقدامات صندوق نوآوری و شکوفایی در امتداد افزایش تعداد شرکتهای دانش بنیان اظهار داشت: یکی از الگوهای شکل گیری شرکتهای دانش بنیان، جذب هسته های فناور و استارت آپ ها در شتابدهنده ها و همکاری با آنها است.
تلاش برای اتصال شتابدهنده های دانش بنیانی به دانشگاه ها
وی اظهار داشت: ما در صندوق نوآوری خدمات گوناگونی برای شتابدهنده های دانش بنیان طراحی و عملیاتی کرده ایم و سال جاری بیشتر از پیش تلاش می نماییم شتابدهنده ها را به دانشگاه ها متصل نماییم. بنظر می رسد هم اکنون بخش اعظم دانشجویان ما با سازوکارهای کارآفرینی آشنا نیستند و از طرف دیگر، خیلی از شتابدهنده ها هم نتوانسته اند آن طور که باید و شاید خویش را به دانشجویان مستعد معرفی کنند. شتابدهنده های دانش بنیان می توانند سرمایه بذری مورد نیاز برای رشد استارت آپ های خویش را در چارچوب تسهیلات قرض الحسنه یا سرمایه جسورانه از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت نمایند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با اعلان اینکه این راهکار ها به ایجاد شرکتهای دانش بنیان واقعی و بدون تخطی از استانداردهای دانش بنیانی منجر می شود، اضافه کرد: طرح جهش تولید دانش‎ بنیان که اینک آخرین مراحل تصویب خویش را می گذراند هم نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد دانش بنیان کشور خواهد بود و نقش مؤثری در افزایش نقش شرکتهای دانش بنیان در اقتصاد کشور خواهد داشت.
وی اظهار داشت: این قانون که تدوین و تصویب آن از سال جهش تولید آغاز شد، یک بسته سیاستی متنوع و چندبعدی است که از حفظ و توسعه بازار شرکتهای دانش بنیان، تا تأمین مالی و حتی مسائل حقوقی و فضای استقرار آنها را پوشش می دهد. قانون جهش تولید دانش بنیان که با مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران و کارشناسان دولت تدوین شده است، بخش خوبی از خلاءهای قانونی زیست بوم فناوری و نوآوری کشور را می پوشاند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: البته یکی از الزامات مهم توسعه شرکتهای دانش بنیان و افزایش نقش آنها در اقتصاد کشور، تأمین مالی آنها با ابزارهای مناسب می باشد و بنابراین افزایش سریع سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی اهمیت زیادی دارد. تعداد شرکتهای دانش بنیان ما به بالای ۶۶۰۰ شرکت رسیده است که خیلی از آنها شرکتهای بزرگی هستند و نیازهای مالی بزرگی دارند. سرمایه ۲۶۰۰ میلیارد تومانی صندوق جوابگوی پشتیبانی همه جانبه و اثربخش از رشد این شرکت ها نیست و همان گونه که در قانون جهش تولید دانش بنیان هم پیشبینی شده است، سرمایه صندوق حتما باید حداقل به دو برابر افزایش یابد.