صعود ۸۵ پله ای جایگاه جهاد دانشگاهی در رتبه بندی اس آی آر

به گزارش ربات کشاورز نتایج پایگاه رتبه بندی مؤسسات و دانشگاه های اس آی آر (SIR) در سال ۲۰۲۲ نشان می دهد، جایگاه جهاد دانشگاهی در این رتبه بندی نسبت به سال قبل ۸۵ پله صعود کرده است و زیرمجموعه های این نهاد هم در شاخص نوآوری جایگاه برجسته ای دارند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، جهاد دانشگاهی بعنوان تنها مؤسسه غیرانتفاعی ایران که در رتبه بندی اس آی آر (SIR) در سال ۲۰۲۲ حضور دارد، با رتبه جهانی ۶۱۰ نسبت به سال قبل ۸۵ پله صعود کرده است. همینطور جهاد دانشگاهی در رتبه کشوری هم دو رتبه صعود داشته و در رتبه سیزدهم کشور بالاتر از دانشگاه صنعتی اصفهان قرار گرفته است. بهترین عملکرد جهاد دانشگاهی در این رتبه بندی در بُعد اجتماعی است؛ بُعد اجتماعی شامل آلتمتریکس، پیوندهای دریافتی دامنه و اندازه وب است.

بر طبق این بررسی که توسط مرکز اطلاعات علمی (SID) انجام شده است، مراکزی مثل پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، پژوهشکده ابن سینا، پژوهشکده علوم بهداشتی، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران، پژوهشگاه رویان و دانشگاه علم وفرهنگ هم از زیر مجموعه های جهاددانشگاهی هستند که در این رتبه بندی حضور داشتند.

پژوهشگاه رویان و پژوهشکده های آن هم برای نخستین بار در این رتبه بندی حضور دارند. پژوهشگاه رویان که از سه پژوهشکده به نامهای علوم تولیدمثل، زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی و زیست فناوری تشکیل شده است، با دو پژوهشکده تولیدمثل و پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی در این رتبه بندی حضور دارند. پژوهشگاه رویان در رتبه هشتم کشور و رتبه ۵۵۵ جهان قرار گرفته است. بهترین عملکرد این پژوهشگاه در بُعد نوآورانه است. بُعد نوآوری شامل پروانه ثبت اختراع، تاثیر فناورانه و دانش نوآورانه است.

پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی رویان در رتبه ششم کشور و رتبه ۵۳۶ جهان با بهترین عملکرد در بُعد نوآوری است که در این بُعد در رتبه اول خاورمیانه قرار گرفته است. ضمناً پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی رویان بهترین عملکرد را در بین سازمان های جهاد دانشگاهی داشته است. پژوهشکده تولید مثل پژوهشگاه رویان هم در رتبه ۲۷ کشوری و ۶۵۳ جهانی قرار گرفته است. بهترین عملکرد این پژوهشکده هم در بُعد نوآوری است که در این بُعد در رتبه دوم خاورمیانه قرار گرفته است.

دانشگاه علم وفرهنگ هم بعنوان یکی از دانشگاه های زیرمجموعه جهاد دانشگاهی، همانند سالهای قبل با بهترین عملکرد در بُعد نوآوری در این رتبه بندی حضور دارد. رتبه جهانی دانشگاه علم وفرهنگ نسبت به سال ۲۰۲۱، ۴۳ پله صعود کرده و در جایگاه ۶۵۳ جهان قرار گرفته است که این امر نشان دهنده بهبود کلی رتبه جهانی مؤسسات ایران در سال ۲۰۲۲ است. اما رتبه کشوری این دانشگاه نسبت به سال قبل ۱۱ پله نزول داشته و در جایگاه بیست و هفتم کشور و بالاتر از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل قرار دارد.

نحوه رتبه بندی اس آی آر (SIR)

رتبه بندی اس آی آر (SIR) از سه شاخص تحقیقاتی، نوآوری و اجتماعی برای ارزیابی و رتبه بندی مؤسسات علمی- پژوهشی استفاده می نماید. با بررسی پایگاه رتبه بندی مؤسسات و دانشگاه های SIR مشخص شد که ۱۸۵ مؤسسه، دانشگاه، سازمان دولتی، مراکز پزشکی و غیرانتفاعی از ایران در این رتبه بندی حضور دارند که نسبت به سال ۲۰۲۱، ۲۴ مؤسسه به آن اضافه شده است. برترین مؤسسه ایران هم همانند سال ۲۰۲۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران است که با صعود ۷۰ پله ای نسبت به سال گذشته، در رتبه ۳۲۴ جهان قرار گرفته است. بهترین عملکرد دانشگاه علوم پزشکی تهران در این رتبه بندی در بعد تحقیقاتی است. بعد تحقیقات شامل تعداد مدارک علمی که در مجلات خود مؤسسه منتشر نشده، تعداد مجلات انتشار یافته توسط مؤسسه، استخر استعداد علمی، انتشارات باکیفیت بالا، هم تألیفی بین المللی، دسترسی آزاد و شاخص سرآمدی است.

دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم همانند سال قبل در رتبه دوم و سوم کشور قرار دارند. این دو دانشگاه به ترتیب در رتبه ۴۰۲ و ۴۹۷ جهان قرار گرفته اند که نسبت به سال قبل به ترتیب صعود ۸۰ و ۶۴ پله ای داشته اند. این دو دانشگاه هم در بعد تحقیقات بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده اند.

جدول “۱”، ۱۰مؤسسه برتر ایران را نشان داده است که براین اساس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی رویان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پژوهشگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه صنعتی شریف به ترتیب در رتبه چهارم تا دهم کشور قرار گرفته اند.

شکل” ۱”، روند مؤسسات ایرانی را در رتبه بندی اس آی آر نشان داده است که براین اساس، رتبه جهانی مؤسسات ایرانی نسبت به سالهای قبل بهبود داشته است. بررسی میانه رتبه جهانی مؤسسات ایران نشان داده است که این مؤسسات نسبت به سال قبل صد پله صعود داشته اند. مؤسسات دولتی در رتبه بندی اس آی آر ۲۰۲۲ حضور بیشتری نسبت به دوره های قبل داشته اند.