پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی برگزارمی كند؛ سومین وبینار فناوری های جایگزین حیوانات آزمایشگاهی

ربات کشاورز: پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی سومین وبینار فناوری های جایگزین حیوانات آزمایشگاهی را برگزار می نماید.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، پژوهشگاه رویان سومین وبینار فناوری های جایگزین حیوانات آزمایشگاهی را در تاریخ: 26 خرداد1401 برگزار می نماید.
همچون سرفصل های این وبینار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

*ملاحظات اخلاقی و رویکرد های جایگزین حیوانات آزمایشگاهی در بیولوژی تولید مثل
*استفاده از روش های محاسباتی در انتخاب داروی مناسب جهت درمان بیماریهای چند عاملی
*بکارگیری روشهای کشت سلول در مطالعه و درمان دارویی بیماری اندومتریوز
*معرفی تکنیک های ثبت از شبکه سلول های تحریک پذیر (عصبی و قلبی) کشت شده، بدون نیاز به حیوانات آزمایشگاهی
*تهیه شبکه های عصبی و قلبی از سلول های پرتوان انسانی و ثبت کارهای الکتریکی آنها
*ایجاد مدلهای بیماریهای تحلیل برنده سیستم عصبی/قلبی روی سلول های کشت شده و بررسی عملکرد آنها در حضور و عدم حضور دارو

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، امتیاز بازآموزی متعاقبا اعلام خواهد شد و ثبت نام بدون امتیاز بازآموزی بوسیله سایت https: //b2n.ir/e20283 انجام می شود.

منبع: