وزیر كشاورزی در بازدید از پژوهشگاه بیوتكنولوژی مطرح كرد؛ تأثیر فعالیت های دانش بنیان در تولید ثروت در بخش کشاورزی

به گزارش ربات کشاورز وزیر کشاورزی دربازدید از دستاوردهای پژوهشگاه بیوتکنولوژی برتأثیر فعالیت های دانش بنیان در تولید ثروت دربخش کشاورزی تصریح کرد و اظهار داشت: سال جاری ۲۰درصد از شرکتهای دانش بنیان در این بخش مستقر می شوند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، دکتر سید جواد ساداتی نژاد در بازدید از پژوهشکده متابولیت های ثانویه پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و و نمایشگاه دستاوردهای تحقیقاتی این پژوهشگاه، عنوان کرد: در این پژوهشگاه اقدامات خوبی در حوزه دانش بنیان انجام شده که تاثیر بسیاری در تولید ثروت در بخش کشاورزی دارد. وزیر جهاد کشاورزی ضمن اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» اظهار داشت: سال جاری، سال دانش بنیان است و ما وظیفه داریم ۲۰ درصد از شرکتهای دانش بنیان را در بخش کشاورزی مستقر نماییم. ساداتی نژاد افزود: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در حوزه دانش بنیان کارهای بسیار خوبی در کشور انجام داده است و یافته های این سازمان باید با ترویج به عرصه مزارع ورود کند. وزیر جهاد کشاورزی که در جریان سفر استانی هیئت دولت به استان اصفهان و بازدید از پژوهشکده متابولیت های ثانویه پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، سخن می گفت، ابراز امیدواری کرد که با مصوبات این سفر بتوان مشکلات کشاورزی را در اصفهان بخصوص فلاورجان برطرف کرد و بتوان دانش را به خدمت کشاورزی درآورد. در این بازدید، دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس و فرماندار این شهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان هم حضور داشتند. وزیر جهاد کشاورزی ضمن بازدید از بخش های مختلف تحقیقاتی با توضیحات دکتر صالحی جوزانی رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی و دکتر ابراهیمی رئیس پژوهشکده متابولیت های ثانویه با فعالیت ها، دستاوردها و طرح های درحال اجرا آشنا شدند. در حاشیه این بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و شرکتهای دانش بنیان مستقر در پژوهشکده و دستاوردهای مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان هم بازدید به عمل آمد.

منبع: