تولید 400 محصول در زمینه گیاهان دارویی توسط شرکت های دانش بنیان

ربات کشاورز: شرکتهای دانش بنیان فعال در عرصه گیاهان دارویی400 محصول را به تولید رساندند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، بعد از سال ها مغفول ماندن طب سنتی و گیاهان دارویی؛ باردیگر این صنعت قدیمی در کشور با تلاش شرکت های دانش بنیان و خلاق احیا شد. صنعتی که می تواند هم پای صنعت دارویی و محصولات مرسوم و پذیرفته شده در جهان؛ به نیازهای دارو و درمانی پاسخ دهند و طبیعت را به سلامتی جامعه پروند دهند. طبیعتی که خودرا بی دریغ در اختیار بشر قرار داده است و استفاده درست از ظرفیت های آن می تواند عوارض درمان های رایج را هم کم کند. به همین دلیل ستاد توسعه علوم و فناوری های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر دانش و تخصص شرکت های دانش بنیان و با پشتیبانی از فعالیت آنها اهتمام کرده نقشی اثرگذار در احیای مجدد این صنعت قدیمی و کاربردی داشته باشد. همین اولویت هم منجر به شکل گیری ۲۵۴ شرکت دانش بنیان و خلاق در عرصه تولید گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و توسعه طب سنتی در کشور شده است که از این تعداد سهم دانش بنیان ها ۱۹۲ و شرکت های خلاق ۶۲ مجموعه ثبت شده است. شرکت های فعال در این عرصه هم با دریافت حمایت ها و تلاش فناورانه خود توانستند بیش از ۴۰۰ محصول تولید کنند که در بازار داخلی و برخی کشورهای متقاضی عرضه می شود.

منبع: