رییس جهاددانشگاهی استان كرمان عنوان كرد: جهاددانشگاهی، خارج نخبگانی خواهد شد که قصد مهاجرت دارند

به گزارش ربات کشاورز، کرمان رئیس جهاددانشگاهی استان کرمان با تکیه بر این مطلب که جهاددانشگاهی با جذب نیروهای نخبه و توانمند کشور ضمن رفع نیازهای جامعه و بخش صنعت و معدن، می تواند گام اساسی در جهت جلوگیری از مهاجرت نخبگان و متخصصان کشور بردارد خاطرنشان کرد: جهاددانشگاهی در تلاش است تا در گام دوم انقلاب اسلامی و در جهت پیشبرد منویات مقام معظم رهبری، بعنوان زیست بوم نوآوری نخبگانی در کشور معرفی شود.
دکتر مهدی بازمانده در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به رویکرد جهاددانشگاهی در توجه ویژه به نخبگان و استفاده از ظرفیت آنها در سطوح مختلف اظهار نمود: سرمایه انسانی از اصلی ترین عوامل رشد و توسعه هر کشوری به حساب می آید اما متاسفانه طی یک دهه اخیر مهاجرت سرمایه های انسانی بخصوص نخبگان از ایران تبدیل به یک دغدغه مهم کشور شده است.
وی با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی همچون نهادهایی است که طی ۴ دهه اخیر با جذب نیروهای متخصص و نخبه، بستری را برای جلوگیری از خروج این سرمایه های انسانی فراهم آورده است اضافه کرد: جهاددانشگاهی در نگاهی جدید، تاکید ویژه ای بر ایجاد زیست بوم نوآوری نخبگان ایران دارد تا ضمن بکارگیری از نیروهای جوان نخبه، نیازهای اساسی جامعه و صنعت را هم برطرف کند.
بازمانده با تکیه بر این مطلب که جهاددانشگاهی با جذب نیروهای نخبه و توانمند کشور ضمن رفع نیازهای جامعه و بخش صنعت و معدن، می تواند گام اساسی در جهت جلوگیری از مهاجرت نخبگان و متخصصان کشور بردارد خاطرنشان کرد: جهاددانشگاهی در تلاش است تا در گام دوم انقلاب اسلامی و در جهت پیشبرد منویات مقام معظم رهبری، بعنوان زیست بوم نوآوری نخبگانی در کشور معرفی شود و تلاش کند فضا را برای حضور و ورود نخبگان به عرصه های مختلف ایجاد نماید که در همین راستا هم به دنبال ایجاد شرایطی برای ورود نخبگان به فضاهای مغفول مانده توسعه ای کشور و استان است
رئیس جهاددانشگاهی استان کرمان در ادامه ضمن اشاره به راه اندازی کارخانه منابع کم عیار معدنی بخصوص در حوزه هماتیت توسط جهاددانشگاهی استان کرمان در آینده نزدیک، خاطرنشان کرد: با راه اندازی این کارخانه که بر مبنای سفارش مقام معظم رهبری و الگوسازی های موفق در انجام مگاپروژه های فناورانه بر مبنای توان ملی و داخلی بوده، بستر و فضایی ویژه ای در استان کرمان برای نخبگان رشته های فنی و مهندسی فراهم خواهد شد که ایده های خویش را جهت بومی سازی قطعات این مجموعه پیاده کنند که در صورت مناسب بودن ایده ها، جهت تجاری سازی به صنعت معرفی خواهند شد.