با صدور احكامی از سوی رییس جهاد دانشگاهی؛ اعضای شورای راهبری طرح مستندسازی تاریخ شفاهی جهاد دانشگاهی منصوب شدند

ربات کشاورز: رئیس جهاد دانشگاهی در احکامی، نایب رئیس و دبیر و اعضای شورای راهبری طرح مستندسازی تاریخ شفاهی این نهاد را منصوب نمود.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، رئیس جهاددانشگاهی در احکامی، مهندس علیرضا زجاجی را به عنوان نایب رئیس و دبیر؛ و دکتر جمال رحیمیان، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی؛ دکتر ابوالقاسم رئیسی؛ مدیرکل روابط عمومی جهاد دانشگاهی؛ دکتر حامد علی اکبر زاده، رییس سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی؛ مهدی عرفاتی، سرپرست خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدحسین حسنی، مدیرعامل خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)؛ دکتر محمدصادق حاجی تاروردی و دکتر محمد کمالی زاده را به عنوان اعضای شورای راهبری طرح مستندسازی تاریخ شفاهی جهاد دانشگاهی منصوب نمود.
در این حکم آمده شده است که برای نیل به اهداف عالی این شورا، اهم وظایف به شرح زیر مورد توجه ویژه قرار گیرد:
1- تصویب فازبندی و نوع نگرش و منطق راهگشا برای تنظیم فازها
2- تشکیل منظم و بموقع شورا در مقاطع موردنیاز زمانی به شکلی که در کار پیشرفت طرح خللی وارد نشده و سرعت و دقت لازم انجام و نیز پشتیبانی های موردنیاز اعمال گردد
3- رصد حرکت رو به جلو و رفع و حل مشکلات با ارائه راه کارهای مناسب
4- مساعدت و هدایت برای بهتر شدن کیفیت و کمیت طرح
5- جمع بندی کلی در مورد چگونگی اجرای طرح از جلسه نوع مصاحبه ها (تصویری، صدا، مکتوب با ارائه سؤالات و دریافت پاسخ ها و…)
6- انجام پروژه ها بصورت سری یا موازی و چگونگی پیشبرد آن ها
7- نحوه انتشار گزارشات و نتایج پروژه ها، فازها و طرح
8- سیاستگذاری و تصویب خطوط اصلی کاری، اجرای طرح و تصویب خط مشی و نحوه حرکت اجرائی پروژه ها باتوجه به اهداف طرح