براساس اعلام سازمان فضایی چین؛ کاوشگر چینی شواهدی از اقیانوس باستانی روی مریخ یافت

ربات کشاورز: سازمان فضایی ملی چین(CNSA) داده های جدیدی از مدارگرد مریخی تیان ون یک و کاوشگر ژورونگ منتشر نموده که نشان میدهد در دوران باستان اقیانوسی از آب در سیاره وجود داشته است.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از اسپیس، تیان ون یک همراه لندر و کاوشگر ژورونگ در جولای ۲۰۲۰ میلادی به فضا پرتاب شد و در فوریه ۲۰۲۱ میلادی به مدار مریخ رسید. حالا حدود ۸۰۰ روز از فعالیت این مدارگرد مریخی می گذرد. کاوشگر و لندر سه ماه پس از فوریه ۲۰۲۱ میلادی روی سطح سیاره فرود آمدند. از آن زمان تا حالا ژورونگ ۱۹۲۱ متر روی مریخ طی کرده است. بر اساس گزارش شبکه دولتیCGTN چین، مدارگرد و کاوشگر مریخی ۱۴۸۰ گیگابایت داده خام به زمین ارسال کرده اند که تعدادی از آنها فرضیه ای مبنی برآنکه اقیانوسی باستانی در منطقه Utopia Planitia( منطقه ای وسیع در مریخ) را تایید می کند. پژوهشگران با تحلیل اطلاعات متوجه شدند مواد معدنی دارای آب در قشر سخت سطح سیاره (یک لایه معدنی سخت که روی خاک قرار دارد و بطور معمول به سبب تبخیر آب روی سطح به وجود می آید) وجود دارد. آنها معتقدند چنین یافته ای نشان میدهد در بازه زمانی خاصی از چند میلیارد سال گذشته، در منطقه مذکور از مریخ انبوهی از آب مایع وجود داشته است. همین طور پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که خاک مریخ دارای پارامترهایی است که نشان از قدرت بالا و سایش اندک است که نشان میدهد دلیل فرسایش خاک باد، آب یا هر دو بوده است. تیان ون یک و ژورونگ همچنان به کاوش مریخ و جستجو برای شواهد مربوط به آب ادامه می دهند.

منبع: