جذب نیروی امریه در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

به گزارش ربات کشاورز، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی به منظور تکمیل کادر نیروی انسانی خود، از میان فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته های فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر نیروی امریه جذب می کند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی بمنظور تکمیل کادر نیروی انسانی خود، از میان فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته های فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر نیروی امریه جذب می کند.
شرایط لازم جهت جذب نیروی امریه:
– مدرک تحصیلی: کارشناسی و کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر
بومی استان تهران و البرز
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، واجدین شرایط می توانند رزومه خودرا به آدرس info@ibrc.ir ارسال نمایند.

منبع: